Slovenia

A szlovén Euroguidance Központ és Foglalkoztatási Szolgálat szervezésében 2021 október 11-13-án zajlott le a Euroguidance hálózat online találkozója.

Október 11-én a Euroguidance hálózat megkezdte a munkacsoportok ülésezését. Magyarország a Határon átnyúló szemináriumok szervezésében vesz részt évek óta. A projektciklusban Németország és Lettország tervezi a nemzetközi szeminárium megszervezését.

Október 12-én a Szlovén Foglalkoztatási Szolgálat nevében Mitja Bobnar főigazgató üdvözölte a résztvevőket, a szlovén Euroguidance Központ nevében pedig Sabina Škarja, projektkoordinátor. Külön üdvözölték az új tagokat Belgiumból, a Cseh Köztársaságból és Norvégiából, Lengyelországból, Romániából, valamint az új együttműködési partnert Svájcból.

Az EU szlovén elnökségének fő prioritásait Jurij Snoj, a szlovén foglalkoztatási szolgálat általános ügyekért felelős igazgatója mutatta be.

A szlovén elnökség prioritásai a következők:

 • Az EU gazdasági újraindításának elősegítése és ellenálló képességének megerősítésére való törekvés;
 • Európa jövőjéről való gondolkodás;
 • A jogállamiság és az európai értékek megerősítése;
 • A biztonság és a stabilitás növelése az európai térségben.
 • A szomszédországokkal való együttműködés erősítése.

,Az egész életen át tartó pályaorientáció a Szlovén Foglalkoztatási Szolgálatnál című előadást Brigita Vončina, munkaerő-piaci szakértő és pszichológus tartotta. A szlovén foglalkoztatási szolgálat a munkaerőpiac egyik legfontosabb intézménye, amely a szlovén jogszabályok (a munkaerőpiac szabályozásáról szóló törvény) szerint az egész életen át tartó pályaorientációért is felelős. Mivel a munkaerőpiac az elmúlt évtizedekben jelentősen megváltozott számos tényező miatt, mint például a digitalizáció, az automatizálás és robotizáció, az éghajlatváltozás, a migráció és a globalizáció, a demográfia stb., még fontosabb, hogy ugyanezen munkaerőpiac szereplői rendelkezzenek karriermenedzsment készségekkel. Kulcsszerepet játszanak a karrier-tanácsadók, az általuk kínált szolgáltatások és egyéb támogatások, amelyek hasznosak lehetnek az álláskeresők számára foglalkoztathatóságuk javítása érdekében.

Európai Bizottság képviseletében Aline Juerges adott információt a vonatkozó szakpolitikai fejleményekről, többek között a szociális jogok európai pillérének cselekvési tervéről, az európai készségfejlesztési menetrendről, az egyéni tanulási számlákról, a mikrotanúsítványok európai megközelítéséről, a készségekről szóló paktumról, az Upskilling Pathways és az új felnőttképzési munkacsoport kezdeményezésekről.

Cynthia Mary Harrison Villalba, a CareersNet koordinátora és a Cedefop Tanulási és Foglalkoztathatósági Főosztályának egész életen át tartó tanácsadási projektmenedzsere bemutatta a CareersNet első munkadokumentum-gyűjteményét: Digitális átmenetek az élethosszig tartó tanácsadásban: a pályaválasztási szakemberek szakmaiságának újragondolása (Digital transitions in lifelong guidance: rethinking careers practitioner professionalism) címmel.

A CareersNet az egész életen át tartó pályaorientáció és karrierfejlesztés önkéntes, független szakértőinek hálózata, amelyet a Cedefop irányít az egész életen át tartó pályaorientációs projekt keretében. Célja, hogy a kutatás, a bizonyítékgyűjtés, a tudás és az eszközök előállítása, valamint az egymástól való tanulási tevékenységek támogatása révén erősítse az ügynökség szerepét az egész életen át tartó tanácsadási rendszerek és gyakorlatok fejlesztésében Európában.

Az előadások után párhuzamos szekciókra került sor a tanácsadási szakemberek kompetenciafejlesztésével kapcsolatos nemzeti gyakorlatokról.

 1. szekció: A tanácsadás nemzetközi dimenziója: felhívás a tanácsadási szakemberek kapacitásfejlesztésére, Nina Ahlroos, Margit Rammo és Graziana Boscato (Svédország, Észtország és Franciaország)

Az észtországi, franciaországi és svédországi Euroguidance központok közösen írtak egy tudományos cikket a CEDEFOP hamarosan megjelenő “Digitális átmenetek az élethosszig tartó tanácsadásban: a pályaválasztási szakemberek szakmaiságának újragondolása” című kiadványához. “A tanácsadási szakemberek kapacitásépítésének nemzetközi dimenziója” címmel összehasonlítottak három országot (Észtország, Franciaország és Svédország), hogy megvizsgálják, hogyan veszik figyelembe a tanácsadási szakemberek kompetenciáinak változásait, és hogyan alkalmazkodtak a társadalmi változásokhoz, a globalizációhoz és a digitalizációhoz, különösen a COVID-19 világjárványt követően. Összehasonlították továbbá azokat az online tanfolyamokat is, amelyeket mindhárom központ nemzeti szinten nyújt a tanácsadó szakemberek számára.

 1. szekció: Ötletek és tapasztalatok az új eszközök fejlesztésének folyamatáról az érdekelt felekkel, az “Út a világba” kártyák példája, Anne Valkeapää (Finnország)

Milyen eszközökre van szükségük a tanácsadással foglalkozó szakembereknek ahhoz, hogy támogassák ügyfeleik világhoz útvesztőjében? Mi a helyzet a kompetenciafejlesztéssel az nemzetköziesedésen keresztül? A fin Euroguidance Központ 2020-ban új eszközkészletet tett közzé a nemzetköziesedés témáihoz kapcsolódó gyakorlati tanácsadó munka támogatására. Valamennyi eszközt a tanácsadási szakemberek igényei alapján fejlesztették ki, és a szakemberek részt vettek az egész folyamatban. A kártyákhoz három különböző célcsoport számára készült tájékoztató anyag: az általános iskola utolsó osztályaira, a középiskolásokra és a szakképzésben tanulókra. Az kártyák különböző méretű csoportokkal való használatra alkalmasak, a tanulók száma néhány főtől több tucatig terjedhet. Az anyag tartalmazza az oktatónak szükséges összes információt. Az “Út a világba” kártyák egyike a megosztandó jópéldáknak.

 1. szekció: Moduláris képzés pályaorientációs szakemberek számára, Jasna Kovač (Szlovénia)

A pályaorientációs szakemberek moduláris képzése egy multidiszciplináris, nem formális oktatási program olyan tanácsadók számára, akik az oktatás, a foglalkoztatás, a humán erőforrás, a civil kezdeményezések stb. területén dolgoznak, és pályaorientációt nyújtanak. A képzést a professzionalizáció és a pályaorientáció területén végzett munkához szükséges speciális kompetenciák szükségessége miatt valósították meg, mivel Szlovéniában nincs formális oktatási program a pályaorientációs szakemberek számára. Az előadás kitért a képzéssel kapcsolatos részletes információkra, valamint néhány ajánlásra a tanácsadók számára fejlesztett képzések megszervezésére.

 1. szekció: A pályaorientáció fejlesztése az általános, speciális és szakképzési intézményekben, Ilze Jansone (Lettország)

Az Európai Szociális Alap támogatásával Lettországban az oktatási ágazatban továbbfejlesztették a pályaorientációt, beleértve a pályainformációt, a pályaorientációs oktatást és a pályatanácsadást. Az általános, szakképző és speciális iskolák tanulói számára karrieroktatási tanterveket, az egyéni tanácsadásról szóló kézikönyvet és egy 100 módszert tartalmazó kézikönyvet dolgoztak ki az iskolai karrier-tanácsadók számára. Az ülés betekintést nyújtott a pályaorientációs oktatás szerkezetébe, és áttekintést adott az iskolai pályatanácsadók által jelenleg használt módszerekről Lettországban.

A találkozó utolsó napján

Euroguidance Irányítócsoport felkérte a hálózat tagjait, hogy adják meg a 2021-2024-es nemzeti Euroguidance munkatervben szereplő információkat a közös költségvetés elkészítése és a hálózati szintű tevékenységekre vonatkozó intézkedések meghatározása céljából Összesen 22 ország válaszolt, akik hálózati szintű tevékenységekre forrásokat különítettek el. A válaszadó központok közül majdnem mindegyik (30) a maximálisan rendelkezésre álló uniós költségvetés legalább 2%-át különítette el az EG tevékenységekre. 2 központ a 2%-on felül további összegeket különített el a hálózati találkozók szervezésére és lebonyolítására.

A hálózati szintű tevékenységekre vonatkozó költségvetési tételek:

 • Weboldal karbantartása és fejlesztése, beleértve a havi hírlevelet.
 • Kommunikáció és terjesztés, beleértve a közösségi médiát, a Highlights és Insights magazinokat.
 • Monitoring és értékelés, beleértve a tagok és az érdekeltek körében végzett felméréseket, a reflexiók elemzését.
 • Hálózati találkozók, amelyeket főként a szervező országok finanszíroznak
 • Új eszközök és tanulási tevékenységek: a tanácsadási szakemberek és az EG munkatársainak kompetenciafejlesztése.

További feladatok:

Irányítócsoport: A rendelkezésre álló költségvetéssel kapcsolatos végső ellenőrzések; a tagok körében szavazásra bocsátandó általános költségvetési javaslat; más hálózatokkal és kezdeményezésekkel való együttműködés megkezdése.

Tematikus munkacsoportok: A közös hálózati tevékenységek továbbfejlesztése, a kívánt eredmények és hatások megvitatása, valamint a 2022-es 30. születésnap megünneplésére való disszeminációs feladatok átgondolása.

A nemzeti központok a tematikus munkacsoportok támogatásával: Az egyes központok által biztosított események összegyűjtése és azok lehetséges ütemezése.

További bejegyzéseink