Skip to content

Felhívás pályatanácsadási jó gyakorlatok megosztására

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal keretein belül működő Euroguidance Magyarország Központ 2024-ben ötödik alkalommal hirdeti meg a Euroguidance Pályatanácsadói Díj pályázatot.

A Euroguidance Pályatanácsadói Díj célja a magyarországi életpálya-tanácsadás jó gyakorlatainak összegyűjtése, továbbá kommunikációs platform biztosítása a pályázatok népszerűsítésére.

Pályázati kategóriák

Pályázatot benyújtani két kategóriában lehet, aszerint, hogy milyen korosztályt céloz meg a pályázatként benyújtott jó gyakorlat:

 • Euroguidance a fiatalokért díj – a fiatalok számára kidolgozott jó gyakorlatok
 • Euroguidance a felnőttekért díj felnőtt korosztály – felnőttek számára kidolgozott jó gyakorlatok

Kik pályázhatnak?

A pályázat nyitott minden szervezet, intézmény vagy magánszemély számára, amely/aki Magyarországon életpálya-tanácsadást – pályaorientációs tanácsadást, pályamódosítási-, pályaváltási tanácsadást, rehabilitációs tanácsadást, munkavállalási tanácsadást, álláskeresési tanácsadást, karrier tanácsadást – nyújt.

Pályázhatnak alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézmények, felnőttképzők, állami-, megyei- vagy helyi önkormányzati fenntartású intézmények, non-profit szervezetek, illetve vállalkozások, cégek és magánszemélyek.

Milyen tevékenységekkel lehet pályázni?

A Euroguidance Pályatanácsadói Díjra olyan tevékenységekkel, módszerekkel, eszközökkel lehet pályázni, amely életpálya-tanácsadási szolgáltatáshoz kötődnek. A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a tevékenység és/vagy a szolgáltatás során használt eszköz, módszer újszerű legyen, tehát a 2022–2024 évben került-, vagy kerül alkalmazásra (2022. évből csak olyan pályázatokat van módunkban értékelni, amelyek nem szerepeltek a 2022. évi Euroguidance Pályatanácsadói Díj pályázaton.)

A tevékenységek célcsoportja: A pályázati kiírásban meghatározott szolgáltatást igénybe vevők teljes köre (általános iskolások, középiskolások, fiatalok, felnőttek, álláskeresők, pályamódosítók, hátrányos helyzetű csoportok stb.).

A pályázatban bemutatott tevékenység és/vagy szolgáltatás (eszköz, módszer) az alábbiakra irányulhat:

 • önismeret fejlesztésére (pl.: eszköz, önismereti eljárás, módszertani útmutató kidolgozására stb.),
 • pályaismeret bővítésére (pl.: adott ágazat vagy szakma megismerésére, a hozzá kapcsolódó munkaerőpiaci és képzési információk nyújtására),
 • életpálya-tervezés támogatására (pl.: álláskeresési technikák, újszerű tanácsadási módszerek stb.).

Hogyan lehet benyújtani a pályázatot?

Pályázni a Euroguidance Pályatanácsadói Díj pályázati űrlap online kitöltésével és határidőre történő benyújtásával lehet.

A pályázati űrlap a következő linken érhető el: https://euroguidance.nive.hu/euroguidance-palyatanacsadoi-dij-2024/

Beküldési határidő: 2024. május 20.

Formai követelmények:

 • Pályázó szervezet vagy magánszemély bemutatása
 • A pályamunka bemutatása az alábbi pontok mentén:
  1. Szolgáltatás/tevékenység/eszköz bemutatása
  2. Hogyan történik a szolgáltatás?
  3. Ki nyújthatja a szolgáltatást?
  4. Kiket és milyen módon segít a tevékenység?
  5. Hogyan mérik a szolgáltatás/eszköz minőségét és hatását?
  6. Milyen módon tud hozzájárulni a bemutatott jó gyakorlat az életpálya-tanácsadással foglalkozó szakemberek, pedagógusok munkájához? Mely szervezetek, személyek számára ajánlaná a készítő?
 • Az űrlap végén maximum 2000 karakter terjedelemben kell összefoglalni a pályázatot (nyertes pályázat esetén ezt az összefoglalót jelentetjük meg a Euroguidance honlapon)

A pályázathoz az alábbi dokumentumokat lehet csatolni:

 • A szolgáltatás/eszköz használatáról készült bármilyen dokumentációt, esettanulmányt vagy gyakorlati jó példát
 • Jó minőségű fényképeket a jó gyakorlatban szereplő eszközről, illetve módszer, szolgáltatás alkalmazásáról.

A beérkezett pályázatáról minden pályázónak a megadott e-mailre visszaigazolást küldünk.

Pályázatok értékelése

Az értékelés során a bizottság a következő szempontokat veszi figyelembe:

 • A szolgáltatás/eszköz egyértelműen meghatározott célcsoportnak szól, a célcsoport igényeinek megfelel.

A pályázatok díjazása
Mindkét pályázati kategóriában hirdetünk I. II. és III. helyezettet, illetve az előző évekhez hasonlóan különdíj kiosztására is fenntartjuk a lehetőséget.
      I. helyezett: MediaMarkt Ajándékkártya 150.000 Ft értékben    
     II. helyezett: MediaMarkt Ajándékkártya 100.000 Ft értékben
     III. helyezett: MediaMarkt Ajándékkártya 60.000 Ft értékben

A díjak mellett a pályamunkákban szereplő jó gyakorlatoknak megjelenést biztosítunk a hazai és nemzetközi eseményeinken, valamint kiadványainkban:

 • a Euroguidance Pályatanácsadói Díjátadó konferencián (tervezett időpontja: 2024. ősz),
 • a Pályatanácsadói díj 2024 – Magyarországi jó gyakorlatok című kiadványban (magyar és angol nyelven),
 • lehetőség a nyertes pályázatban szereplő jó gyakorlat bemutatására hazai szakmai eseményeken és/vagy angol nyelven nemzetközi rendezvényeken.

A pályázattal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségen érhető el:

A pályázati kiírás megtekinthető és letölthető: https://euroguidance.nive.hu oldalon.

E-mail: eg@nive.hu