A Euroguidance Hálózat az érdekelt felek körében végzett felméréssel átfogó képet kíván nyújtani a hálózat eredményeiről, valamint ki szeretné emelni a pályaorientációs szakemberek szakmai továbbképzéséhez hozzájáruló, hálózati szintű jógyakorlatokat. A felmerült kihívások és akadályok bemutatásának célja, hogy a fejlesztendő területeket azonosítsák, javaslatokat tegyenek a szükséges változtatásokra, valamint tájékoztassák a döntéshozókat, a kedvezményezetteket, a pályaorientációs közösséget és a szélesebb nyilvánosságot.

A felmérés kilenc hónapon át, 2022 októberétől 2023 júniusáig tart. A hálózat ezt követően a következtetéseket felhasználhatja a szolgáltatások szükség szerinti támogatására és megreformálására, valamint a hálózat által elérni kívánt eredményekkel kapcsolatos utánkövetésre.

A tanulmány középpontjában a pályaorientációban érdekelt személyek kompetenciafejlesztése áll, elsősorban a tudásra, a készségekre és a kapacitásra, valamint a tágabb pályaorientációs közösségen belüli kapcsolatépítés és együttműködés előmozdítására helyezve a hangsúlyt. Fontos megjegyezni, hogy ez a projekt nem a végfelhasználókra, például a diákokra összpontosít, hanem inkább a nekik támogatást és útmutatást nyújtó pályaorientációs szakemberekre, valamint a döntéshozókra és a pályaorientációs közösség más tagjaira.

A felmérés magyar nyelven itt olvasható

További bejegyzéseink