A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 2023. február 23-án „Intervízió a szakképző intézményekben” címmel workshopot szervezett a Euroguidance projekt keretében a szakképző intézményekben dolgozó pedagógusok számára.

A workshop arra a problémára kívánt reflektálni, hogy – a többi segítő hivatás gyakorlóihoz hasonlóan – a pedagógusok személyiségét is erőteljesen érinti a mindennapi munka. Erre jelenthetnek segítséget többek között az intervíziós módszerek keretében alkalmazott esetmegbeszélések, amelyek amellett, hogy fokozzák a segítő munka hatékonyságát, támogatják a szakember személyiségfejlődését és hozzájárulnak a kiégés megelőzéséhez. Az intervíziós módszerek közül a workshopon résztvevők kettőt ismerhettek meg és próbálhattak ki, az Anderseni esetmegbeszélő módszert kisebb munkaközösségek számára, illetve a Kettős kör akvárium módszerét nagyobb csoportoknak. Mindkét módszer időben strukturált és alkalmas arra, hogy együtt vagy egymástól függetlenül dolgozó, egymást ismerő vagy akár idegen kollégák egy esetről közösen gondolkodva hatékonyan átsegítsék az esethozót az elakadáson, miközben ők maguk is új szempontokat kapnak saját munkájukhoz.

Az intervíziós módszereket a workshopon a résztvevők által hozott esetek alapján Rákóczi Emese munka- és pályatanácsadó szakpszichológus, a Mind’ n’ Téren Tanácsadó Kft. munkatársa mutatta be.

További bejegyzéseink