Euroguidance online network meeting
  1. június 7-én zajlott le a Euroguidance hálózat első közös értekezlete online az új projektciklusban.

A rendezvény elején bemutatkoztak az új szervezetek képviselői. A résztvevők ezt követően megvitatták az új projektciklus kulcselemeit és az alapfeladatokat.

Az Európai Bizottság képviselői tájékoztatást adtak a Euroguidance projektekre vonatkozó Felhívásról és a kapcsolódó uniós szakpolitikai célokról, prioritásokról.

A hálózat belső kérdőívet készített 27 tagországban a hálózati szintű együttműködések folytatása érdekében. Ezek a következő területeken valósulnak meg:

  • közös weboldal működtetése
  • közös kommunikáció és disszemináció (kiadványok, hírlevél, szociális média stb.)
  • monitoring és értékelés
  • tematikus munkacsoportok működtetése
  • nemzetközi tanulmányutak szervezése szakemberek számára (Academia program)
  • Új eszközök közös fejlesztése a szakemberek számára
  • Együttműködés más szakmai hálózatokkal: IAVEG, CareersNet, OECD stb.

A résztvevők áttekintették a közös feladatokat és a kapcsolódó költségeket is.

A közös tevékenységek költségei megoszlanak a nemzeti központok között. Az EU által finanszírozott költségvetés nagyságával arányosan osztják el a nemzeti központok között a különböző tevékenységre. Az egyes központok kb. az uniós finanszírozás 2%-át különítik el közös hálózati tevékenységekre.

Öt ország jelezte, hogy az EU-s soros elnökséghez kapcsolódóan szervez hálózati találkozót. Magyarország is tervbe vette, hogy ha esetleg egyik ország kiesik a tervezésből, akkor szívesen átveszi a szervezést.

A résztvevők részletesen egy példadokumentumon keresztül végignézték az új pályázati dokumentációt, és összeírták a kérdéseket a kitöltéssel kapcsolatban.

 

További bejegyzéseink