Új(abb) ifjúsági szakképzés és a pályaorientáció

Ez év június 10-én tartotta az MPT Pályaorientációs Szakosztálya és a Magyar Közgazdasági Társaság Munkaügyi Szakosztálya közös online rendezvényét „Új(abb) ifjúsági szakképzés és a pályaorientáció” címmel. Az eseményt Sum István, a Milton Friedman Egyetem, címzetes főiskolai docense moderálta.

A program során, Horn Dániel, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaságtudományi Intézet igazgatója bemutatta hogyan hatott  a 2013. évi szakképzési reform a tanulóikompetenciáira és lemorzsolódási rátájukra.

A kutatás a 2013-as reform előtti és utáni szakmunkásképzésben tanulók kompetenciamérési eredményeit és lemorzsolódását hasonlította össze. Érdekes tényként a kutatás megállapította, az új rendszerben tanulók 10.-es matematikai és szövegértés kompetenciáinak jelentős romlását figyelhetjük meg, míg a kompetenciamérést követő lemorzsolódási ráta javult, illetve megemelkedett azon tanulók száma, akik a kötelező 3 évnél később végezték el a képzést.

Náderi Zsuzsanna, az Alapítványi és Magániskolák Egyesülete alelnöke az ifjúsági szakképzés szabályozásának legújabb változásairól és a tanulói életútra gyakorolt hatásukról tartott előadást, amely során áttekintettük a 2020-as szakképzési reform lényegét, pozitívumait és problémáit.

Szakképzés és pályaorientáció, pályaedukáció címmel Borbély-Pecze Tibor Bors, a Magyar Pedagógiai Társaság (MPT) alelnöke és az MPT Pályaorientációs Szakosztály elnöke elsősorban pályaorientációs szempontból tekintette át a szakképzésben résztvevők életpályájához kapcsolódó életpálya-építési készségeket, szolgáltatásokat, illetve kitért az iskolarendszerű nappali szakképzés és a felnőttoktatás, felnőttképzés különbözőségeire is.

A rendezvény végén lehetőség volt a szakmai beszélgetésre.

A teljes videóanyag itt érhető el.

További bejegyzéseink