Pályaorientációt segítő hazai és nemzetközi online eszközök

Pályaorientációt segítő hazai és nemzetközi online eszközök

Megjelent online kiadványunk, amelynek célja, hogy a fiatalok és felnőttek pályaorientációját segítő online hazai és nemzetközi eszközöket összegyűjtse, majd azok bemutatása révén támogatást nyújtson a pályaorientáció területén dolgozó szakembereknek, valamint a különböző oktatási intézmények érintett munkatársainak. A kiadvány tartalmazza a magyar nyelven fellelhető, [a teljesség igénye nélkül, és a kiadvány készítésének idejében működő, aktív online eszközöket, azok rövid bemutató leírását, (célját, célcsoportját és alkalmazási lehetőségeit)], azzal a szándékkal, hogy a pályaorientáció területén eligazodni, segítséget adni kívánó szakemberek online gyakorlati eszköztára bővüljön.
A kiadvány céljával összefüggésben szükségesnek tartjuk a pályaorientáció elméleti keretrendszerének vázlatos áttekintését, ahol a szakmai folyamatban megjelenő néhány alapfogalmat tisztázzuk. Elsőként a pályaorientáció fogalmát járjuk körül. A hazai és a nemzetközi szakirodalom a pályaválasztás fogalma helyett a 90-es évektől egyre inkább a pályaorientáció fogalmát preferálja, amely már az életpálya tervezés fontosságát emeli ki. Ez azt jelenti, hogy a pályaválasztást egy folyamatként kezeli, amely lényegénél fogva kisebb-nagyobb döntési elemekből áll össze. E döntéssorozatot nevezi a szakirodalom pályaorientációnak. Szilágyi (2004) szerint ez a folyamat „a tanuló egyéni igényeinek figyelembevételével segíti a megfelelő pálya kiválasztását, kiterjedt információnyújtás révén”. A kompetens döntés kialakításához hiteles információk szükségesek önmagunkról, ugyanakkor releváns ismeretek kellenek a pályák világáról és a munkaerő-piacról egyaránt, valamint mindezek komplex kezelése sem maradhat el (Kenderfi, 2011). A pályaorientáció fogalma tehát nem statikus, hanem a folyamatos változást, jó esetben a fejlődésbe vetett hitet is képviseli, ahol a pályák világában történő tájékozódás, eligazodás a személy egyéni igényeinek megfelelően valósul meg. A pályaorientáció tartalmát tekintve tehát először a pályák, majd később a munka világában történő tájékozódásra felkészítő folyamat, amely azon az egyéni membránon keresztül zajlik, amely az adott személyiséget meghatározza, így elsősorban érdeklődése, képességei, munkamódja és értékei mentén.
A következő fontos fogalom az életpálya-tanácsadás, mely a teljes szakmai életutat megalapozó és azt végig is kísérő humán szolgáltatást definiálja, ami magában foglalja a tanulmányi, a pályaválasztási tanácsadást, a pályaalkalmasság vizsgálatot, a pályairányítást, az informatív pedagógiai tanácsadást, a pályaorientációt, a diáktanácsadást, a karriertanácsadást és a pályafejlődési tanácsadás területeit is. Elmondható tehát, hogy a pályaorientáció az életpálya-tanácsadás részeként jelenik meg ebben az elgondolásban, amellett a fontos kikötés mellett, hogy életkori determinációval nem élünk a lehetséges kliensek körének kialakításában, azaz a tanácskérők életkora nem meghatározó szempont. A pályatanácsadás célja, az azt igénybe vevő személy pályaválasztásának, pályamódosításának elősegítése, és számára érdeklődésének, képességének, személyiségének és a munkaerőpiaci igényeknek megfelelő pályaterv kialakítása. A pályatanácsadás formái: pályaválasztási tanácsadás és pályamódosítási tanácsadás. A pályaválasztási tanácsadás elősegíti a pályaválasztási döntés meghozatalát, az e döntésnek, valamint a munkaerőpiaci keresletnek megfelelő képzési lehetőség kiválasztását. A pályamódosítási tanácsadás segítséget nyújt új képzési irány vagy foglalkozás megtalálásához olyan személy számára, akinek a szakmai képzettsége a személyiségének, képességének, valamint a munkaerőpiaci keresletnek nem felel meg.
A karrier coaching a karrierrel, munkával kapcsolatos célok megvalósításának támogatása a coaching szemlélet és módszertan alkalmazásával. A karrier coaching eredményeként az ügyfél egyre tudatosabbá válik a karrierjével kapcsolatos értékei, erőforrásai, gondolkodásmódja,
magatartása, döntési stílusa, valamint érzelmei terén. Autentikusabb és ambiciózusabb karrier célokat tűz ki és valósít meg, amelyek elérése révén elégedettebbé válik a karrierjével, és általában az életével. Julia Yates (2014) meghatározása szerint „a karrier coaching egy vagy több alkalmat jelentő, együttműködő párbeszéd egy képzett és a munkáját szakmai és etikai szabályok szerint végző szakemberrel.
A kiadvány készítése során kutatás módszertanilag a tartalom elemzés módszerével dolgozunk, ami azt jelenti, hogy azokat magyar, angol nyelven fellelhető internetes tartalmakat kerestük, ahol megjelenik a pályaorientáció, illetve a pályatanácsadás, esetleg karriertanácsadás fogalomköre. Több száz internetes oldal vizsgálata után jött létre az a lista, mely valós online pályaorientációs elemeket tartalmaz, sok esetben már nem élő, vagy nem releváns tartalmú oldalakat volt szükséges kiszűrni.
Az eszközök bemutatásának folyamatában elsőként a szigorúan vett pályaorientációs tartalmakat mutatjuk be, majd a többi találattal elért oldalak következnek. Minden esetben szem előtt tartottuk a leírásban az alábbi témák fókuszát: az oldal általános bemutatása, a célcsoport leírása, valamint az adott eszköz alkalmazási lehetőségeinek jellemzése, valamint esetleges kiegészítő megjegyzések. Az eszközök között megjelennek a hazai kormányzati szervek által működtetett oldalak eszközei, illetve a magánszemélyek kezében lévő orientációs eszközök is, de a civil szféra, valamint a különböző oktatási intézmények egy- egy jó gyakorlata is feltűnik az általunk rendezett pályaorientációs gyűjteményben. Kitekintésként egy-egy nemzetközi oldalt is megmutatunk, melyek inkább csak a lehetőségek sokaságára hívják fel a figyelmet, az angol nyelven is tájékozódni képes szakemberek, célcsoporttagok számára.

Pályaorientációt segítő hazai és nemzetközi online eszközök

Nemzetközi webinárium a jövő készségeiről

Euroguidance webinar on the future of Skills

 

A Euroguidance Magyarország Központ 2023. november 22-én nemzetközi webináriumot szervez angol nyelven a jövő készségeiről.

Hazai és nemzetközi elismert szakemberek kaptak felkérést arra, hogy a pályaorientációs és pályatanácsadó szakemberek számára aktuális, érdekes és gondolatébresztő témákat hozzanak a készségek kiaknázásával és fejlesztésével kapcsolatban.

A kétórás esemény első szekciója alatt Jiri Branka, a Cedefop szakértője a készség-előrejelzés felhasználási lehetőségeiről beszél a pályaorientációs szolgáltatásokban. Dr. habil. Bors Borbély-Pecze Tibor, egyetemi docens a szakmák deprofesszionalizálódásáról és a pályaorientáció jövőjéről, Jaana Kettunen, a finn Jyväskyläi Egyetem professzora a pályaorientációs szakemberek digitális kompetenciafejlesztéséről tart előadást.

A második szekcióban Dr. Fodor Szilvia, pszichológus, egyetemi docens a célmeghatározás és jövőtervezés, mint a pályaorientáció alapjai témában, V. Scott H. Solberg, a Bostoni Egyetem professzora és Dr. Nurten Karacan Ozdemir, a törökországi Hacettepe Egyetem docense a karrierkészségek és – kompetenciák megatrendjeiben segít eligazodni.

A program angol nyelvű, ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Program

Regisztráció

Minden érdeklődőt szeretettel várunk rendezvényünkre!

On November 22, 2023, the Euroguidance Hungary Center will organize an international webinar on the skills of the future. The webinar will be held in English.

Nationally and internationally renowned professionals were invited to bring current, interesting and thought-provoking topics to career guidance and career counseling professionals regarding the utilization and development of skills.

During the first session of the two-hour event, Jiri Branka, Cedefop expert, talks about the potential uses of skills forecasting in career guidance services. Dr. Habil. Tibor Borbély-Pecze, associate professor, will address the phenomenon of deprofessionalization of professions and the future of career guidance, Jaana Kettunen, professor at the University of Jyväskylä, Finland, will give a presentation on the digital competence development of career guidance professionals.

In the second session, Dr. Szilvia Fodor, psychologist, university associate professor will speak about goal setting and future planning as foundations of career orientation, V. Scott H. Solberg, professor at Boston University, and Dr. Nurten Karacan Ozdemir, associate professor at Hacettepe University in Turkey, will discuss career skills and help you navigate in the megatrends of competencies.

The program is in English, free of charge, but registration is required.

Program

Registration

We welcome all interested parties to our event!

 

Euroguidance webinárium: Zöld tanácsadás (Green Guidance)

Euroguidance webinárium: Zöld tanácsadás (Green Guidance)

Zöld tanácsadás címmel szervez webináriumot a Euroguidance hálózat 2023. június 23-án.

A webinárium előadói arra keresik a választ, hogy az élethosszig tartó tanácsadás hogyan járulhat hozzá egy mindenki számára zöldebb, fenntarthatóbb jövő kialakításához. A webinárium során fontos információkat tudhatnak meg résztvevők a zöld tanácsadásról és annak jelentőségéről napjaink gyorsan változó világában. A kutatáson alapuló bevezetést követően jópéldákat ismerhetnek meg arra vonatkozólag, hogy a zöld tanácsadás hogyan épülhet be a mindennapi tanácsadási gyakorlatba.

A témák a következő kérdéseket járják körbe:

  • Meg tud-e felelni a zöld tanácsadás az élethosszig tartó tanácsadás területén jelentkező jelenlegi kihívásoknak?
  • Vannak-e korlátai a zöld tanácsadásnak?

A szervezők szeretettel várnak minden érdeklődő szakembert.

PROGRAM

– Köszöntő (Euroguidance hálózat)

– Bevezetés a zöld tanácsadásba (Prof. Dr. Tristram Hooley, Inland Norway University of Applied Sciences / University of Derby, UK)

– Zöld tanácsadás a gyakorlatban: Példák, lehetőségek és korlátok (Jeanette Hammer okleveles oktatási és pályaorientációs tanácsadó, “Bildungs- und Berufsberatung Niederösterreich – Verband Niederösterreichischer Volkshochschulen” (Alsó-ausztriai Képzési és Pályaorientációs Tanácsadás – Alsó-ausztriai Népfőiskolák Szövetsége).

– szakmai beszélgetés (Euroguidance hálózat)

Regisztrálni itt lehet a rendezvényre június 21-ig.

Euroguidance webinárium: online tanácsadás (Online Guidance)

Euroguidance webinárium: online tanácsadás (Online Guidance)

Online tanácsadás címmel szervez webináriumot a Euroguidance hálózat 2023. március 30-án.

A világ folyamatosan változik az új kihívások hatására. A világgazdaság átalakulásának, az új globális trendeknek és a digitalizációnak az idejét éljük. A karrier-tanácsadó munkája is változik. Az olyan új körülmények, mint a COVID-19, arra kényszerítették a karrier-tanácsadókat, hogy a digitális technológiákat nagyobb mértékben használják, mint a világjárvány előtt. Az Euroguidance hálózat szervezésében Európai szakértők osszák meg a témában jó gyakorlataikat, tapasztalataikat.

A szervezők szeretettel várnak minden érdeklődő szakembert.

PROGRAM

– Köszöntő (Eva Baloch-Kaloianov, OeAD Euroguidance Austria, a Euroguidance hálózat irányítócsoportjának elnöke)

– Az Euroguidance jó gyakorlatok adatbázisa (Dorianne Gravina, Euroguidance Málta)

– Online tanácsadás Norvégiában (Eirik Øvernes és Magdalena Fosshaug, a Norvég Felsőoktatási és Készségügyi Igazgatóság Karrier Szolgáltatások Osztálya)

– C-Game: az Erasmus+ keretében kifejlesztett online pályaorientációs eszköz (Zuzana Freibergova – Cseh Köztársaság)

– Az új Europass (Mia Trcol, Euroguidance/Europass Horvátország)

– ODiCY: Az ifjúsági pályaorientációban alkalmazott digitális technológiák új megfigyelőközpontja (Anthony Mann, OECD).

– szakmai beszélgetés (Sylwia Korycka-Fortuna, Euroguidance Lengyelország, és Joke Verlinden, Euroguidance Belgium-Flandria)

Regisztrálni itt lehet a rendezvényre március 28-ig.

A fenntartható jövő kialakítása: A zöld tanácsadás (green guidance) lehetőségei

compass in hand

Egy olyan korban, amelyet a környezetvédelemmel kapcsolatos kételyek, a fenntartható fejlődés és jógyakorlatok iránti sürgető igény ural, a zöld tanácsadás kulcsfontosságú iránytűvé vált az egyének, közösségek és vállalkozások számára, akik a környezettudatos életmód komplex rendszerében igyekeznek kiutat találni.

A fenntarthatóság nem pusztán egy divatos szó, hanem egy paradigmaváltás, amely felismeri a környezeti, társadalmi és gazdasági tényezők bonyolult kölcsönhatását. A fenntarthatóság lényege, hogy a jelen szükségleteinek egyensúlyát úgy próbálja megteremteni, hogy a jövő nemzedékek saját szükségleteinek kielégítését ne veszélyeztesse. A fenntarthatóság többrétegűségének megértése megalapozza a lelkiismeretes döntéshozatalt, és kiemeli a hosszú távú minőségi életet a rövid távú nyereséggel szemben előnyben részesítő gyakorlatok alkalmazásának fontosságát.

Az egyének kulcsszerepet játszanak a fenntartható életmód szövevényében. A személyes fenntarthatóságra vonatkozó zöld tanácsadás a döntések széles skáláját öleli fel, a környezetbarát életmódok elfogadásától a fenntartható fogyasztási szokások kialakításáig. Mindez magába foglalja hulladékcsökkentési stratégiákat, a körforgásos gazdaság gondolkodásmódját és a fenntartható közlekedési alternatívák választását. Azáltal, hogy az egyéneket gyakorlati eszközökkel ruházza fel, a zöld tanácsadás a tudatos életmód felé való kollektív elmozdulásra ösztönöz.

Mikroszinten például a zöld otthon fogalma túlmutat az energiatakarékos izzókon. Magában foglalja az otthon tervezésének holisztikus megközelítését, a víztakarékosságot, a hulladékcsökkentést és a környezettudatos kertépítést. Az életterünk ökológiai lábnyomának megértése révén az egyének olyan kézzelfogható változtatásokat hajthatnak végre, amelyek hozzájárulnak az erőforrások megőrzéséhez és az egyén szintjén segítik elő a fenntartható életmódot.

Tágabb környezetünkben a különböző közösségek a társas cselekvés központjaiként szolgálnak. A zöld tanácsadás itt a fenntarthatóság előmozdítását jelenti helyi kezdeményezések, takarítási projektek és a környezetbarát politikák támogatása révén. Azáltal, hogy az emberek összefognak a környezeti problémák megoldása érdekében, és a közösségi erőt pozitív hatások elérésére használhatják fel, megerősítik azt az elképzelést, hogy a fenntartható életmód nem csak egyéni törekvés, hanem közösségi felelősség is.

Mivel a gazdasági tevékenységek jelentősen befolyásolják az egészséges környezetet, a zöld tanácsadás kiterjed a vállalati gyakorlatokra is. Ezek a gyakorlatok magukba foglalják a zöld vállalkozói tevékenység alapelveit, a környezetbarát gyakorlatok munkahelyi integrációját, a vállalati társadalmi felelősségvállalást és a fenntartható ellátási lánc menedzsmentet. A nyereségérdekek és a környezetvédelmi felelősségvállalás összehangolásával a vállalkozások a fenntartható jövő felé vezető pozitív változások erőteljes előmozdítóivá válhatnak.

A zöld tanácsadás arra ösztönzi az egyéneket, a közösségeket és a vállalatokat, hogy aktívan részt vegyenek az éghajlatváltozás elleni küzdelemben. A mérséklési és alkalmazkodási stratégiák, a hatékony éghajlat-politikák támogatása, az ellenálló képesség kiépítése egyéni és közösségi szinten egyaránt hozzájárulnak az éghajlatváltozás elleni közös erőfeszítéshez. Az oktatás – képzés központi eszközként jelenik meg ebben a folyamatban, amely egyrészt tájékoztat a környezeti problémákról és lehetséges megoldásaikról, vagy elkerülésükről, másrészt részt vesz a zöld szakmák kialakításában és oktatásában, illetve a munkavállalók képzésével, átképzésével, és érzékenyítésével a zöld munkahelyek kialakításában.

Összefoglalva, a zöld tanácsadás egy iránytű, amely egy fenntarthatóbb és környezettudatosabb jövő felé mutat. Tetteink összefüggéseinek megértése révén az egyének, a közösségek és a vállalkozások közösen kijelölhetik a felelős és regeneratív gyakorlatok felé vezető utat. A zöld alapelvek mindennapi életünkbe való beépítésével hozzájárulunk a globális fenntarthatóság és/ vagy alkalmazkodás megteremtéséhez, illetve a felelős gondoskodás jó példájával szolgálhatunk a jövő nemzedékek számára. A zöld tanácsadás egy olyan eszköz, amely célja, hogy aktív részesei legyünk egy zöldebb, egészségesebb és igazságosabb világ kialakításának.

Forrás szemelvények a témában:

Peter Plant: Green guidance: guidance for the future (Zöld tanácsadás: a jövő tanácsadása)

Európai zöld megállapodás

Zöld foglalkoztatási kezdeményezés

Természetvédelmi Világalap (WWF) – Élő bolygó jelentés

Greenpeace: útmutató az élethez

National Geography: Környezetünk

Fenntartható márkák

Fenntartható életmód

Tudatos vásárlók

Hulladékcsökkentés a mindennapokban

Ökolábnyom-kalkulátor

Körforgásos gazdaság

Magyarország körforgásos gazdasági stratégiája és cselekvési terve

Körforgásos Gazdaság Technológiai Platform

Megújuló energiaforrások a világon

Megújuló energiaforrások

Zöld jegybanki eszköztár-stratégia

Magyarország zöld közbeszerzési stratégiája 2022-2027

Magyar nyelvű kivonat  „A Szakképzés és a zöld átállás” című EU-s kiadványról

Az EPALE Nemzeti Támogató Szolgálat és a Euroguidance Magyarország közös témahete a zöld pályaorientáció témájában

 

Projektek

Klíma realitás projekt (Climate reality project)

Északi országok fenntartható fejlődés projektjei (Sustainable living projects)

GREENOVET

ENVIRONET

DEGREBE

KTI projekt

eSmart Home szakkör

PET kupa

Robokaland

Zöld Föld

Videók

Euroguidance Webinar – Green Guidance (Euroguidance webinárium – Zöld tanácsadás)

Tristam Hooley: The need for green guidance (A zöld tanácsadás szükségessége)

IC3 Movement: Green Guidance A New Approach to Career Counseling (Zöld tanácsadás A karrier-tanácsadás új megközelítése)

Green Guidance. Sustainability moves from the periphery to centre (Zöld tanácsadás: a fenntarthatóság a perifériáról a központba kerül)

Green Guidance at a Local Level (Zöld tanácsadás helyi szinten)

Szakmai életutak 30 éve és ma- Pályatanácsadók szakmai professzionalizálódása

Civil szervezetek pályaorientációs gyakorlata és fejlesztései

A Tanácsadók az Életpálya Támogatásáért Egyesület (röviden T.É.T. Egyesület) az emberi erőforrás fejlesztéssel foglalkozó szakemberek olyan szakmai alapon működő érdekvédelmi közössége, mely a munka-, pálya- és karriertanácsadás, valamint a szervezeti tanácsadás szakterületén tevékenykedő tagjainak szakmai és gazdasági érdekképviseletet nyújt, valamint szakmai szolgáltatások elérésének biztosításával, a hazai és a nemzetközi „jó gyakorlatokat” megismertetésével és adaptálásával kíván hozzájárulni az emberi erőforrás tanácsadás, mint hivatás fejlesztéséhez és annak elismertetéséhez.

Rendszeres online Tanácsadó Klubjuk keretében került sor a „Szakmai életutak 30 éve és ma- Pályatanácsadók szakmai professzionalizálódása” című eseményükre 2022. november 25-én. A szakmai beszélgetést Dr. Borbély-Pecze Tibor Bors moderálta.

A rendezvény három generáció szakmai szocializációjának történetét tekintette át a munkapályatanácsadás területén a munkaügyi szervezetben. A beszélgetésben és tapasztalat megosztásban  Schalk Károlyné, munkavállalási tanácsadó, Bednárik Éva, munkavállalási tanácsadó és Szepesi Balázs, emberi erőforrás tanácsadó működött közre.

A személyes életutak kontextusában képet kaphattunk arról, hogy hogyan alakult a tanácsadó szerepe és lehetősége a változó gazdasági és társadalmi környezetben, amely alapján megfogalmazhattuk, hogy merre tart a szakma, milyen jövőképpel számolhatunk a területen.

A rendezvényt a szervezők Dr. Völgyesy Pál professzor emeritus, a munkavállalási tanácsadó szak társalapítójának emlékének ajánlotta.

A webinárium teljes anyaga itt nézhető vissza.

Nyitó ünnepség: Globális Karrierhónap

Global Careers Month

Egy ügynökségek közötti pályaorientációs munkacsoport (Európai Bizottság, CEDEFOP, ETF, ILO, OECD, UNESCO, World Bank Group stb.) 2022. november 8. és december 13. között rendezte meg az első Globális Karrierhónapot. Ebben az időszakban a nemzetközi szervezetek egy sor globális és regionális rendezvényt hirdettek meg a fiatalok és felnőttek karrierfejlesztésében közreműködő nemzeti, regionális és globális szövetségekkel partnerségben.

A karrier-tanácsadás és pályaorientáció egyre fontosabbá válik a tisztességes munkához és megélhetéshez való hozzáférés érdekében, a munkaerőpiac szempontjából releváns szakképzési, át- és továbbképzési erőfeszítések biztosításában, valamint a szakmai mobilitás előmozdításában. Szerepe továbbá kulcsfontosságú tényező a gazdasági fellendülés folyamatában. Ezen túlmenően a karrier-tanácsadás és a pályaorientáció egyre fontosabb a hatékony egész életen át tartó tanulási politikák kialakításában, illetve a minőség egyik ismérve a képzési ösztönzők kialakításában. A globális karrierhónap célkitűzései a következők:

– A hatékony karrier-tanácsadás és pályaorientáció szerepének és fontosságának tudatosítása a tisztességes munkához és karrierhez való hozzáférés lehetővé tétele, valamint a gazdasági fellendülés során a növekedési erőfeszítések támogatása érdekében;

– a karrier-tanácsadó és pályaorientációs rendszerek fejlesztésével kapcsolatos közös kihívások, valamint a helyi sajátosságok azonosítása a helyi körülményekhez kapcsolódóan;

– magas színvonalú, valamint innovatív megoldások bemutatása a karrier-tanácsadás és pályaorientáció előmozdítása érdekében különböző kontextusokban és az oktatási és karrierútjuk különböző szakaszaiban lévő tanulók számára; és,

– az együttműködő ügynökségek által a hatékony karrier-tanácsadás és pályaorientáció kialakításával és megvalósításával kapcsolatban végzett kutatások terjesztése.

A rendezvény itt megtekinthető.

Civil szervezetek pályaorientációs gyakorlata és fejlesztései

civil szervezetek a pályaorientációban

A Magyar Pedagógiai Társaság Pályaorientációs Szakosztálya tematikus webinárium sorozatuk első eseményeként 2022.október 26-án, három, gimnazistákkal foglalkozó szervezet mutatkozott be. Fazakas Ida az Érted Agria Alapítvány, Kiss Gergely a Miénk a Pálya Alapítvány, illetve Lendvai Viktor és Kálmánchey Rita a HiSchool Alapítvány tevékenységeit mutatták be, webináriumot Pálvölgyi Lajos vezette és moderálta.

Elsőként Dr. Fazakas Ida mutatta be az Érted Agria Alapítvány pályaorientációs tevékenységeit, amelyeknek célcsoportja a gimnazista korosztály. Az alapítvány egy olyan együttműködési formát alakított ki, amely során csoportos tanácsadást tartottak gimnáziumi tanulóknak iskolai keretek között. Előadásában bemutatta azokat a konkrét csoportfoglalkozási kereteket, illetve tematikai elemeket, amelyeket a foglalkozások során megvalósítottak. Konklúzióként elmondta, hogy iskolai keretek között működtethető a csoportos tanácsadás strukturált csoportfoglalkozás, mint módszer, ehhez pedig jó keret az alapítványi „szabadság”, amely alkalmazkodni képes az egyes csoportok sokféleségéhez, elvárásaihoz, igényeihez.

A második előadó Kiss Gergely volt, a Miénk a Pálya Alapítvány szakmai vezetője, aki bemutatta az alapítvány tevékenységeit, majd egy pilot pályaorientációs programjukat, amelyet egy budapesti gimnáziumban folytattak. Bemutatta azt a tantervbe illesztett féléves pályaorientációs programot, amely önismereti, pályaismereti foglalkozásokat, valamint projektmunkát és pályaorientációs témahetet, végül tudásfeldolgozó workshopot és hatásmérést is tartalmazott. Az előadó kitért a diákok visszajelzéseire, hangsúlyozva, hogy a tapasztalatokat beépítik a programjaik során. Az előadás során kitért az egyes programelem részletes kifejtésére, hogy milyen céllal és tartalommal látták el ezeket. A pilot program ez évben díjazottja lett a Euroguidance Pályatanácsadói Díjnak.

Végül Kálmánchey Rita és Lendvai Viktor a HiSchool Alapítvány munkájáról számolt be. A HiSchool egy önkéntesekből álló szakmai szervezet, amelynek célja olyan tudásmegosztáson alapuló közösséget létrehozása, amelyen keresztül a diákok elérik a személyes fejlődésükhöz szükséges támogatást. Mivel jelenleg kiemelt cél, hogy minél több szakembert vonjanak be a munkájukba, így részletesen bemutatták azokat a területeket és tevékenységeket, ahol a közösségépítés zajlik.

A webinárium teljesen anyaga visszanézhető itt.

Euroguidance webinárium: tanácsadás speciális igényűek részére (Career guidance/counselling for people with disabilities)

Euroguidance webinárium: Tanácsadás speciális igényűek számára

Tanácsadás sajátos nevelési igényűek részére címmel szervezett webináriumot a Euroguidance hálózat Észak- Macedón tagja 2022. október 13-án. A rendezvény apropója az Erasmus-napok (Erasmus Days) rendezvénysorozat. A webinárium angol nyelven került megrendezésre.

Az Észak- Macedón Foglalkoztatási Szolgálatának tanácsadója Simona Joveska bemutatta, hogy alakították át a bitolai épületüket, ahhoz, hogy a testi fogyatékkal élők is könnyen hozzájussanak a Foglalkoztatási Szolgálat tanácsadási szolgáltatásaihoz.

Hüseyin TaŞdeler a török Euroguidance Központ képviseletében olyan foglalkoztatáshoz kapcsolódó török jógyakorlatokat mutatott be, amely személyre szabottan nyújt támogatást a speciális igényűek részére.

Joanna Kinberger az osztrák Equalizent képzési és tanácsadó cég képviseletében a Munkához való hozzáférés mindenki számára (Accessibel Work 4 All) elnevezésű projektről tartott beszámolót. Az Equalizent különböző képzéseken és tanácsadási szolgáltatásokon keresztül támogatja a siket és nagyothalló, valamint más fogyatékossággal élő embereket abban, hogy munkát találjanak.

Végül Papdi Erika a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Mándy Iván Szakiskola képviseletében számolt be az szakiskolai jógyakorlatokról Esélyt adunk a speciális nevelési igényű tanulóknak című előadásában. A beszámoló magyar nyelvű verziója itt olvasható.

A teljes rendezvény megtekinthető a YouTube csatornán.

Lezajlott a “Globális áttekintés a pályaorientációs rendszerekről” című szakmai konferencia

Globális áttekintés a pályaorientációs rendszerekről

A Magyar Közgazdasági Társaság Munkaügyi Szakosztálya és a Magyar Pedagógiai Társaság Pályaorientációs szakosztálya immár hagyományos közös műhelyére 2022. június 2-án, online formában került sor. A műhely témája egy nemzetközi áttekintés volt a különféle pályaorientációs rendszerekről, különös tekintettel a hozzánk hasonló fejlettségű vagy nálunk kevésbé fejlett országok jó példáira.

Az előadást a témában Borbély-Pecze Tibor Bors, a Wesley János Lelkészképző Főiskola habilitált egyetemi docense, a Pályaorientációs Szakosztály elnöke tartotta, amelyhez Bódis Lajos, a BCE egyetemi docense fűzött korreferátumot. A rendezvény moderátora Sum István, a Milton Friedmann Egyetem címzetes docense, a Felnőttképzők Szövetségének alelnöke volt.

A résztvevők bekapcsolódhattak az együtt gondolkodásba, kérdéseket tehettek föl, amelyekre az előadó részletesen válaszolt. Az előadás apropóját az adta, hogy a 2000-es évek után a globális intézmények munkájában most újra előtérbe kerültek az egyes országok pályaorientációs rendszereit áttekintő országjelentések.

Az ILO és az ETF a közelmúltban tíz nyugat-balkáni és kaukázusi országról, valamint Ukrajnáról készített elemzést, nemzeti szakértők jelentésének másodelemzése segítségével. Amelyek angolul az ETF honlapján olvashatók.

Az országértékelések arra koncentráltak, hogy a döntéshozók mit várnak el a pályaorientációs rendszerekről; mit értenek pályaorientációs rendszeren az adott országban; hol áll és milyen fej- lesztési irányokat követ az ország. A vizsgálat az életút-támogató pályaorientációs rendszerekre (carrier development support system) irányult.Ezen rendszereknek a célja, hogy lehetővé tegyék az életutak gazdasági hasznosságát és az egyéni elégedettséget a pályával, a képzési utakhoz való hozzáférést és a munkaerőpiac helytállást a munkaerőpiacról való kilépésig. E két, sokszor egymásnak ellentmondó, cél egyidejű követés nem egyszerű feladat. Alapvető feladatuk az egyén képessé tétele a reális önértékelésen alapulódöntésre.

A rendezvény videója itt érhető el.