Pályaorientációt segítő hazai és nemzetközi online eszközök

Pályaorientációt segítő hazai és nemzetközi online eszközök

Megjelent online kiadványunk, amelynek célja, hogy a fiatalok és felnőttek pályaorientációját segítő online hazai és nemzetközi eszközöket összegyűjtse, majd azok bemutatása révén támogatást nyújtson a pályaorientáció területén dolgozó szakembereknek, valamint a különböző oktatási intézmények érintett munkatársainak. A kiadvány tartalmazza a magyar nyelven fellelhető, [a teljesség igénye nélkül, és a kiadvány készítésének idejében működő, aktív online eszközöket, azok rövid bemutató leírását, (célját, célcsoportját és alkalmazási lehetőségeit)], azzal a szándékkal, hogy a pályaorientáció területén eligazodni, segítséget adni kívánó szakemberek online gyakorlati eszköztára bővüljön.
A kiadvány céljával összefüggésben szükségesnek tartjuk a pályaorientáció elméleti keretrendszerének vázlatos áttekintését, ahol a szakmai folyamatban megjelenő néhány alapfogalmat tisztázzuk. Elsőként a pályaorientáció fogalmát járjuk körül. A hazai és a nemzetközi szakirodalom a pályaválasztás fogalma helyett a 90-es évektől egyre inkább a pályaorientáció fogalmát preferálja, amely már az életpálya tervezés fontosságát emeli ki. Ez azt jelenti, hogy a pályaválasztást egy folyamatként kezeli, amely lényegénél fogva kisebb-nagyobb döntési elemekből áll össze. E döntéssorozatot nevezi a szakirodalom pályaorientációnak. Szilágyi (2004) szerint ez a folyamat „a tanuló egyéni igényeinek figyelembevételével segíti a megfelelő pálya kiválasztását, kiterjedt információnyújtás révén”. A kompetens döntés kialakításához hiteles információk szükségesek önmagunkról, ugyanakkor releváns ismeretek kellenek a pályák világáról és a munkaerő-piacról egyaránt, valamint mindezek komplex kezelése sem maradhat el (Kenderfi, 2011). A pályaorientáció fogalma tehát nem statikus, hanem a folyamatos változást, jó esetben a fejlődésbe vetett hitet is képviseli, ahol a pályák világában történő tájékozódás, eligazodás a személy egyéni igényeinek megfelelően valósul meg. A pályaorientáció tartalmát tekintve tehát először a pályák, majd később a munka világában történő tájékozódásra felkészítő folyamat, amely azon az egyéni membránon keresztül zajlik, amely az adott személyiséget meghatározza, így elsősorban érdeklődése, képességei, munkamódja és értékei mentén.
A következő fontos fogalom az életpálya-tanácsadás, mely a teljes szakmai életutat megalapozó és azt végig is kísérő humán szolgáltatást definiálja, ami magában foglalja a tanulmányi, a pályaválasztási tanácsadást, a pályaalkalmasság vizsgálatot, a pályairányítást, az informatív pedagógiai tanácsadást, a pályaorientációt, a diáktanácsadást, a karriertanácsadást és a pályafejlődési tanácsadás területeit is. Elmondható tehát, hogy a pályaorientáció az életpálya-tanácsadás részeként jelenik meg ebben az elgondolásban, amellett a fontos kikötés mellett, hogy életkori determinációval nem élünk a lehetséges kliensek körének kialakításában, azaz a tanácskérők életkora nem meghatározó szempont. A pályatanácsadás célja, az azt igénybe vevő személy pályaválasztásának, pályamódosításának elősegítése, és számára érdeklődésének, képességének, személyiségének és a munkaerőpiaci igényeknek megfelelő pályaterv kialakítása. A pályatanácsadás formái: pályaválasztási tanácsadás és pályamódosítási tanácsadás. A pályaválasztási tanácsadás elősegíti a pályaválasztási döntés meghozatalát, az e döntésnek, valamint a munkaerőpiaci keresletnek megfelelő képzési lehetőség kiválasztását. A pályamódosítási tanácsadás segítséget nyújt új képzési irány vagy foglalkozás megtalálásához olyan személy számára, akinek a szakmai képzettsége a személyiségének, képességének, valamint a munkaerőpiaci keresletnek nem felel meg.
A karrier coaching a karrierrel, munkával kapcsolatos célok megvalósításának támogatása a coaching szemlélet és módszertan alkalmazásával. A karrier coaching eredményeként az ügyfél egyre tudatosabbá válik a karrierjével kapcsolatos értékei, erőforrásai, gondolkodásmódja,
magatartása, döntési stílusa, valamint érzelmei terén. Autentikusabb és ambiciózusabb karrier célokat tűz ki és valósít meg, amelyek elérése révén elégedettebbé válik a karrierjével, és általában az életével. Julia Yates (2014) meghatározása szerint „a karrier coaching egy vagy több alkalmat jelentő, együttműködő párbeszéd egy képzett és a munkáját szakmai és etikai szabályok szerint végző szakemberrel.
A kiadvány készítése során kutatás módszertanilag a tartalom elemzés módszerével dolgozunk, ami azt jelenti, hogy azokat magyar, angol nyelven fellelhető internetes tartalmakat kerestük, ahol megjelenik a pályaorientáció, illetve a pályatanácsadás, esetleg karriertanácsadás fogalomköre. Több száz internetes oldal vizsgálata után jött létre az a lista, mely valós online pályaorientációs elemeket tartalmaz, sok esetben már nem élő, vagy nem releváns tartalmú oldalakat volt szükséges kiszűrni.
Az eszközök bemutatásának folyamatában elsőként a szigorúan vett pályaorientációs tartalmakat mutatjuk be, majd a többi találattal elért oldalak következnek. Minden esetben szem előtt tartottuk a leírásban az alábbi témák fókuszát: az oldal általános bemutatása, a célcsoport leírása, valamint az adott eszköz alkalmazási lehetőségeinek jellemzése, valamint esetleges kiegészítő megjegyzések. Az eszközök között megjelennek a hazai kormányzati szervek által működtetett oldalak eszközei, illetve a magánszemélyek kezében lévő orientációs eszközök is, de a civil szféra, valamint a különböző oktatási intézmények egy- egy jó gyakorlata is feltűnik az általunk rendezett pályaorientációs gyűjteményben. Kitekintésként egy-egy nemzetközi oldalt is megmutatunk, melyek inkább csak a lehetőségek sokaságára hívják fel a figyelmet, az angol nyelven is tájékozódni képes szakemberek, célcsoporttagok számára.

Pályaorientációt segítő hazai és nemzetközi online eszközök

Európai lehetőségek – Tanulás és munka webinárium

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a Euroguidance projekt keretében webináriumot szervez a pályaorientációs, pályatanácsadó szakemberek tájékoztatására és támogatására. A rendezvény során azokat az Európai Unió által támogatott eszközöket kívánjuk bemutatni, amelyek segítik a tagországok közötti mobilitást mind a tanulás, mind a munka terén.

A webináriumot a társhálózataink támogatásával szervezzük, a Tempus Közalapítványban működő Europass Központtal, az Oktatási Hivatalon belül működő EKKR Nemzeti Koordinációs Ponttal, illetve a Gazdaságfejlesztési Minisztériumon belül működő EURES, azaz az Európai Foglalkoztatási Szolgálat magyarországi szervezetével, továbbá társprojektünkkel az EPALE Nemzeti Támogató Szolgálattal.

Az eseményen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött!

A webinárium programja

A webinárium előadásait 2023. december 7. 10:00 órától tekinthetik meg az EPALE Magyarország YouTube csatornáján. A nagy érdeklődésre való tekintettel, a rögzített előadások az eseményt követően folyamatosan megtekinthetők lesznek.

Európai lehetőségek – Tanulás és munka webinárium

Euroguidance webinárium: Demokratikus részvétel a tanácsadásban (Democratic Participation in Guidance)

Euroguidance webinárium: Demokratikus részvétel a tanácsadásban

Demokratikus részvétel a tanácsadásban címmel szervez webináriumot a Euroguidance hálózat 2023. november 14-én.

A webinárium során a résztvevőknek lehetőségük lesz arra, hogy áttekintést kapjanak a demokratikus részvétel alapelveiről, és megismerkedjenek a pályaorientáció demokratikus megközelítésével. A webináriumon a különböző hátterű ügyfelekkel való munka során a demokratikus megközelítés jó gyakorlatainak bemutatására is sor kerül.

A szervezők szeretettel várnak minden érdeklődő szakembert.

PROGRAM

11:00-11:15

Köszöntő

Vouli Tetradakou, Euroguidance Görögország

A pályaorientációval kapcsolatos demokratikus részvétel alapelvei

Dimitris Gaitanis, Euroguidance Görögország

11:15 – 11:45

Egyéni támogatás: A pályaorientáció demokratikus megközelítése

Deirdre Hughes, Warwick University’s Institute for Employment Research, Egyesült Királyság

11:45 – 12:15

Felhasználóközpontú gyakorlatok a pályaorientációban

Stefany Tan, GTB Vlaanderen, Belgium

12:15 – 12:30

Szakmai beszélgetés

moderátor: Dorianne Gravina, Euroguidance Málta

Regisztálni november 9-ig itt lehet.

 

NAVIGÁTOR KÉSZSÉGEK+ SZAKMAI NAP

Navigátor

Az Európai Bizottság támogatásával működő Euroguidance, EPALE, Eurodesk, EURES, és Europass hálózatok, valamint az EKKR Nemzeti Koordinációs Pont magyarországi képviselői kétévente szakmai műhelynapot szerveznek. A műhelynap célja, hogy a tanulási, munkavállalási, önkéntes vagy egyéb célú mobilitási tanácsadásban dolgozó szakembereknek kézzelfogható, mindennapi munkájában hasznosítható segédeszközöket nyújtson, valamint interaktív módon, konkrét, gyakorlati tapasztalatokat és módszertant mutasson be.

Az Európai Bizottság 2023-at a Készségek Európai Évévé nyilvánította. A tematikus év eseményeihez kívánunk csatlakozni a Navigátor szakmai műhelynappal. Az idei műhelynap fókuszában a készségek állnak.

A rendezvényre 2023. november 8-án kerül sor Budapesten a D50 Rendezvényközpontban a mellélelt program szerint.

A részvétel díjmentes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A regisztrációs link segítségével 2023. november 3-ig kérjük jelezni részvételi szándékukat.

Időpont: 2023. november 8. 10:00-15:00 óráig

Euroguidance webinárium: Zöld tanácsadás (Green Guidance)

Euroguidance webinárium: Zöld tanácsadás (Green Guidance)

Zöld tanácsadás címmel szervez webináriumot a Euroguidance hálózat 2023. június 23-án.

A webinárium előadói arra keresik a választ, hogy az élethosszig tartó tanácsadás hogyan járulhat hozzá egy mindenki számára zöldebb, fenntarthatóbb jövő kialakításához. A webinárium során fontos információkat tudhatnak meg résztvevők a zöld tanácsadásról és annak jelentőségéről napjaink gyorsan változó világában. A kutatáson alapuló bevezetést követően jópéldákat ismerhetnek meg arra vonatkozólag, hogy a zöld tanácsadás hogyan épülhet be a mindennapi tanácsadási gyakorlatba.

A témák a következő kérdéseket járják körbe:

 • Meg tud-e felelni a zöld tanácsadás az élethosszig tartó tanácsadás területén jelentkező jelenlegi kihívásoknak?
 • Vannak-e korlátai a zöld tanácsadásnak?

A szervezők szeretettel várnak minden érdeklődő szakembert.

PROGRAM

– Köszöntő (Euroguidance hálózat)

– Bevezetés a zöld tanácsadásba (Prof. Dr. Tristram Hooley, Inland Norway University of Applied Sciences / University of Derby, UK)

– Zöld tanácsadás a gyakorlatban: Példák, lehetőségek és korlátok (Jeanette Hammer okleveles oktatási és pályaorientációs tanácsadó, “Bildungs- und Berufsberatung Niederösterreich – Verband Niederösterreichischer Volkshochschulen” (Alsó-ausztriai Képzési és Pályaorientációs Tanácsadás – Alsó-ausztriai Népfőiskolák Szövetsége).

– szakmai beszélgetés (Euroguidance hálózat)

Regisztrálni itt lehet a rendezvényre június 21-ig.

Euroguidance webinárium: Europass e-tanfolyam (eCourse on Europass)

Euroguidance webinárium: Europass e-tanfolyam (eCourse on Europass)

Europass e-tanfolyam címmel szervez webináriumot a Euroguidance hálózat 2023. június 12-én.

Felismerve az Europassban, mint a tanácsadás értékes eszközében rejlő lehetőségeket, az Euroguidance hálózat kifejlesztett egy online tanfolyamot az Europassról azzal a céllal, hogy a különböző környezetben dolgozó tanácsadási szakemberek számára minőségi és megbízható eszközt biztosítson a napi gyakorlatukhoz. A tanfolyam az Europass különböző technikai jellemzőinek használatára, készült. A szakembereket abban támogatja, hogyan lehet az Europass-t a legjobban használni a felhasználók különböző csoportjainál, például álláskeresőknél vagy tanulóknál.

Az Europass ingyenes online eszközökkel és információkkal segíti felhasználóit az egész életen át tartó tanulásban és karriermenedzsmentben. A portál regisztrált felhasználói hozzáférhetnek a különböző karriermenedzsment funkciókhoz, mint például az Europass önéletrajzszerkesztő, a motivációs levélszerkesztő, az Europass könyvtár, a pályázatkezelő, a digitális készségek önértékelő tesztje és egyéb funkciók.

A Euroguidance hálózat tevékenységeinek célja az egész életen át tartó tanácsadás európai dimenziójának kommunikációja és támogatása, valamint a különböző európai országok oktatási és foglalkoztatási ágazatában dolgozó tanácsadási szakemberek és szakpolitikai döntéshozók kompetenciafejlesztésének támogatása.

A workshopon bemutatják az újonnan kifejlesztett online tanfolyam tartalmát, betekintést nyújtanak a fejlesztési folyamatba, és gyakorlati bemutatót tartanak a tanfolyam jellemzőiről.

Program: A workshop keretében a résztvevők a következő témakörökben vehetnek részt:

 • Mi a Euroguidance
 • Mi a Europass és hogyan lehet használni az útmutatókat
 • Az e-tanfolyam fejlesztői bemutatása
 • A tanfolyam fő funkcióinak élő bemutatása

A szervezők szeretettel várnak minden érdeklődő szakembert.

Regisztrálni itt lehet a rendezvényre június 10-ig.

Euroguidance webinárium: online tanácsadás (Online Guidance)

Euroguidance webinárium: online tanácsadás (Online Guidance)

Online tanácsadás címmel szervez webináriumot a Euroguidance hálózat 2023. március 30-án.

A világ folyamatosan változik az új kihívások hatására. A világgazdaság átalakulásának, az új globális trendeknek és a digitalizációnak az idejét éljük. A karrier-tanácsadó munkája is változik. Az olyan új körülmények, mint a COVID-19, arra kényszerítették a karrier-tanácsadókat, hogy a digitális technológiákat nagyobb mértékben használják, mint a világjárvány előtt. Az Euroguidance hálózat szervezésében Európai szakértők osszák meg a témában jó gyakorlataikat, tapasztalataikat.

A szervezők szeretettel várnak minden érdeklődő szakembert.

PROGRAM

– Köszöntő (Eva Baloch-Kaloianov, OeAD Euroguidance Austria, a Euroguidance hálózat irányítócsoportjának elnöke)

– Az Euroguidance jó gyakorlatok adatbázisa (Dorianne Gravina, Euroguidance Málta)

– Online tanácsadás Norvégiában (Eirik Øvernes és Magdalena Fosshaug, a Norvég Felsőoktatási és Készségügyi Igazgatóság Karrier Szolgáltatások Osztálya)

– C-Game: az Erasmus+ keretében kifejlesztett online pályaorientációs eszköz (Zuzana Freibergova – Cseh Köztársaság)

– Az új Europass (Mia Trcol, Euroguidance/Europass Horvátország)

– ODiCY: Az ifjúsági pályaorientációban alkalmazott digitális technológiák új megfigyelőközpontja (Anthony Mann, OECD).

– szakmai beszélgetés (Sylwia Korycka-Fortuna, Euroguidance Lengyelország, és Joke Verlinden, Euroguidance Belgium-Flandria)

Regisztrálni itt lehet a rendezvényre március 28-ig.

Euroguidance webinárium: tanácsadás speciális igényűek részére (Career guidance/counselling for people with disabilities)

Euroguidance webinárium: Tanácsadás speciális igényűek számára

Tanácsadás sajátos nevelési igényűek részére címmel szervezett webináriumot a Euroguidance hálózat Észak- Macedón tagja 2022. október 13-án. A rendezvény apropója az Erasmus-napok (Erasmus Days) rendezvénysorozat. A webinárium angol nyelven került megrendezésre.

Az Észak- Macedón Foglalkoztatási Szolgálatának tanácsadója Simona Joveska bemutatta, hogy alakították át a bitolai épületüket, ahhoz, hogy a testi fogyatékkal élők is könnyen hozzájussanak a Foglalkoztatási Szolgálat tanácsadási szolgáltatásaihoz.

Hüseyin TaŞdeler a török Euroguidance Központ képviseletében olyan foglalkoztatáshoz kapcsolódó török jógyakorlatokat mutatott be, amely személyre szabottan nyújt támogatást a speciális igényűek részére.

Joanna Kinberger az osztrák Equalizent képzési és tanácsadó cég képviseletében a Munkához való hozzáférés mindenki számára (Accessibel Work 4 All) elnevezésű projektről tartott beszámolót. Az Equalizent különböző képzéseken és tanácsadási szolgáltatásokon keresztül támogatja a siket és nagyothalló, valamint más fogyatékossággal élő embereket abban, hogy munkát találjanak.

Végül Papdi Erika a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Mándy Iván Szakiskola képviseletében számolt be az szakiskolai jógyakorlatokról Esélyt adunk a speciális nevelési igényű tanulóknak című előadásában. A beszámoló magyar nyelvű verziója itt olvasható.

A teljes rendezvény megtekinthető a YouTube csatornán.

Online Euroguidance találkozó a szlovén Euroguidance Központ és Foglalkoztatási Szolgálat szervezésében

Slovenia

A szlovén Euroguidance Központ és Foglalkoztatási Szolgálat szervezésében 2021 október 11-13-án zajlott le a Euroguidance hálózat online találkozója.

Október 11-én a Euroguidance hálózat megkezdte a munkacsoportok ülésezését. Magyarország a Határon átnyúló szemináriumok szervezésében vesz részt évek óta. A projektciklusban Németország és Lettország tervezi a nemzetközi szeminárium megszervezését.

Október 12-én a Szlovén Foglalkoztatási Szolgálat nevében Mitja Bobnar főigazgató üdvözölte a résztvevőket, a szlovén Euroguidance Központ nevében pedig Sabina Škarja, projektkoordinátor. Külön üdvözölték az új tagokat Belgiumból, a Cseh Köztársaságból és Norvégiából, Lengyelországból, Romániából, valamint az új együttműködési partnert Svájcból.

Az EU szlovén elnökségének fő prioritásait Jurij Snoj, a szlovén foglalkoztatási szolgálat általános ügyekért felelős igazgatója mutatta be.

A szlovén elnökség prioritásai a következők:

 • Az EU gazdasági újraindításának elősegítése és ellenálló képességének megerősítésére való törekvés;
 • Európa jövőjéről való gondolkodás;
 • A jogállamiság és az európai értékek megerősítése;
 • A biztonság és a stabilitás növelése az európai térségben.
 • A szomszédországokkal való együttműködés erősítése.

,Az egész életen át tartó pályaorientáció a Szlovén Foglalkoztatási Szolgálatnál című előadást Brigita Vončina, munkaerő-piaci szakértő és pszichológus tartotta. A szlovén foglalkoztatási szolgálat a munkaerőpiac egyik legfontosabb intézménye, amely a szlovén jogszabályok (a munkaerőpiac szabályozásáról szóló törvény) szerint az egész életen át tartó pályaorientációért is felelős. Mivel a munkaerőpiac az elmúlt évtizedekben jelentősen megváltozott számos tényező miatt, mint például a digitalizáció, az automatizálás és robotizáció, az éghajlatváltozás, a migráció és a globalizáció, a demográfia stb., még fontosabb, hogy ugyanezen munkaerőpiac szereplői rendelkezzenek karriermenedzsment készségekkel. Kulcsszerepet játszanak a karrier-tanácsadók, az általuk kínált szolgáltatások és egyéb támogatások, amelyek hasznosak lehetnek az álláskeresők számára foglalkoztathatóságuk javítása érdekében.

Európai Bizottság képviseletében Aline Juerges adott információt a vonatkozó szakpolitikai fejleményekről, többek között a szociális jogok európai pillérének cselekvési tervéről, az európai készségfejlesztési menetrendről, az egyéni tanulási számlákról, a mikrotanúsítványok európai megközelítéséről, a készségekről szóló paktumról, az Upskilling Pathways és az új felnőttképzési munkacsoport kezdeményezésekről.

Cynthia Mary Harrison Villalba, a CareersNet koordinátora és a Cedefop Tanulási és Foglalkoztathatósági Főosztályának egész életen át tartó tanácsadási projektmenedzsere bemutatta a CareersNet első munkadokumentum-gyűjteményét: Digitális átmenetek az élethosszig tartó tanácsadásban: a pályaválasztási szakemberek szakmaiságának újragondolása (Digital transitions in lifelong guidance: rethinking careers practitioner professionalism) címmel.

A CareersNet az egész életen át tartó pályaorientáció és karrierfejlesztés önkéntes, független szakértőinek hálózata, amelyet a Cedefop irányít az egész életen át tartó pályaorientációs projekt keretében. Célja, hogy a kutatás, a bizonyítékgyűjtés, a tudás és az eszközök előállítása, valamint az egymástól való tanulási tevékenységek támogatása révén erősítse az ügynökség szerepét az egész életen át tartó tanácsadási rendszerek és gyakorlatok fejlesztésében Európában.

Az előadások után párhuzamos szekciókra került sor a tanácsadási szakemberek kompetenciafejlesztésével kapcsolatos nemzeti gyakorlatokról.

 1. szekció: A tanácsadás nemzetközi dimenziója: felhívás a tanácsadási szakemberek kapacitásfejlesztésére, Nina Ahlroos, Margit Rammo és Graziana Boscato (Svédország, Észtország és Franciaország)

Az észtországi, franciaországi és svédországi Euroguidance központok közösen írtak egy tudományos cikket a CEDEFOP hamarosan megjelenő “Digitális átmenetek az élethosszig tartó tanácsadásban: a pályaválasztási szakemberek szakmaiságának újragondolása” című kiadványához. “A tanácsadási szakemberek kapacitásépítésének nemzetközi dimenziója” címmel összehasonlítottak három országot (Észtország, Franciaország és Svédország), hogy megvizsgálják, hogyan veszik figyelembe a tanácsadási szakemberek kompetenciáinak változásait, és hogyan alkalmazkodtak a társadalmi változásokhoz, a globalizációhoz és a digitalizációhoz, különösen a COVID-19 világjárványt követően. Összehasonlították továbbá azokat az online tanfolyamokat is, amelyeket mindhárom központ nemzeti szinten nyújt a tanácsadó szakemberek számára.

 1. szekció: Ötletek és tapasztalatok az új eszközök fejlesztésének folyamatáról az érdekelt felekkel, az “Út a világba” kártyák példája, Anne Valkeapää (Finnország)

Milyen eszközökre van szükségük a tanácsadással foglalkozó szakembereknek ahhoz, hogy támogassák ügyfeleik világhoz útvesztőjében? Mi a helyzet a kompetenciafejlesztéssel az nemzetköziesedésen keresztül? A fin Euroguidance Központ 2020-ban új eszközkészletet tett közzé a nemzetköziesedés témáihoz kapcsolódó gyakorlati tanácsadó munka támogatására. Valamennyi eszközt a tanácsadási szakemberek igényei alapján fejlesztették ki, és a szakemberek részt vettek az egész folyamatban. A kártyákhoz három különböző célcsoport számára készült tájékoztató anyag: az általános iskola utolsó osztályaira, a középiskolásokra és a szakképzésben tanulókra. Az kártyák különböző méretű csoportokkal való használatra alkalmasak, a tanulók száma néhány főtől több tucatig terjedhet. Az anyag tartalmazza az oktatónak szükséges összes információt. Az “Út a világba” kártyák egyike a megosztandó jópéldáknak.

 1. szekció: Moduláris képzés pályaorientációs szakemberek számára, Jasna Kovač (Szlovénia)

A pályaorientációs szakemberek moduláris képzése egy multidiszciplináris, nem formális oktatási program olyan tanácsadók számára, akik az oktatás, a foglalkoztatás, a humán erőforrás, a civil kezdeményezések stb. területén dolgoznak, és pályaorientációt nyújtanak. A képzést a professzionalizáció és a pályaorientáció területén végzett munkához szükséges speciális kompetenciák szükségessége miatt valósították meg, mivel Szlovéniában nincs formális oktatási program a pályaorientációs szakemberek számára. Az előadás kitért a képzéssel kapcsolatos részletes információkra, valamint néhány ajánlásra a tanácsadók számára fejlesztett képzések megszervezésére.

 1. szekció: A pályaorientáció fejlesztése az általános, speciális és szakképzési intézményekben, Ilze Jansone (Lettország)

Az Európai Szociális Alap támogatásával Lettországban az oktatási ágazatban továbbfejlesztették a pályaorientációt, beleértve a pályainformációt, a pályaorientációs oktatást és a pályatanácsadást. Az általános, szakképző és speciális iskolák tanulói számára karrieroktatási tanterveket, az egyéni tanácsadásról szóló kézikönyvet és egy 100 módszert tartalmazó kézikönyvet dolgoztak ki az iskolai karrier-tanácsadók számára. Az ülés betekintést nyújtott a pályaorientációs oktatás szerkezetébe, és áttekintést adott az iskolai pályatanácsadók által jelenleg használt módszerekről Lettországban.

A találkozó utolsó napján

Euroguidance Irányítócsoport felkérte a hálózat tagjait, hogy adják meg a 2021-2024-es nemzeti Euroguidance munkatervben szereplő információkat a közös költségvetés elkészítése és a hálózati szintű tevékenységekre vonatkozó intézkedések meghatározása céljából Összesen 22 ország válaszolt, akik hálózati szintű tevékenységekre forrásokat különítettek el. A válaszadó központok közül majdnem mindegyik (30) a maximálisan rendelkezésre álló uniós költségvetés legalább 2%-át különítette el az EG tevékenységekre. 2 központ a 2%-on felül további összegeket különített el a hálózati találkozók szervezésére és lebonyolítására.

A hálózati szintű tevékenységekre vonatkozó költségvetési tételek:

 • Weboldal karbantartása és fejlesztése, beleértve a havi hírlevelet.
 • Kommunikáció és terjesztés, beleértve a közösségi médiát, a Highlights és Insights magazinokat.
 • Monitoring és értékelés, beleértve a tagok és az érdekeltek körében végzett felméréseket, a reflexiók elemzését.
 • Hálózati találkozók, amelyeket főként a szervező országok finanszíroznak
 • Új eszközök és tanulási tevékenységek: a tanácsadási szakemberek és az EG munkatársainak kompetenciafejlesztése.

További feladatok:

Irányítócsoport: A rendelkezésre álló költségvetéssel kapcsolatos végső ellenőrzések; a tagok körében szavazásra bocsátandó általános költségvetési javaslat; más hálózatokkal és kezdeményezésekkel való együttműködés megkezdése.

Tematikus munkacsoportok: A közös hálózati tevékenységek továbbfejlesztése, a kívánt eredmények és hatások megvitatása, valamint a 2022-es 30. születésnap megünneplésére való disszeminációs feladatok átgondolása.

A nemzeti központok a tematikus munkacsoportok támogatásával: Az egyes központok által biztosított események összegyűjtése és azok lehetséges ütemezése.

Akademia+ projekt multiplikátor esemény – Nemzetközi szimpózium

Academia projekt

Az Academia program a pályatanácsadási, pályaorientációs szakemberek nemzetközi hálózata. A hálózatot 1992-ben hozták létre, és az Európai Bizottság Petra programja finanszírozta. A tagok a gyakorlat és a kutatás világában egyaránt otthonosan mozognak, így az Academia-nak sikerült áthidalnia a gyakorlat és az elmélet között túl gyakran meglévő szakadékot.

A pályaorientáció és a tanácsadás európai dimenziójának erősítése érdekében az Academia lehetővé teszi a szakemberek számára, hogy egyhetes szakmai mobilitásban vagy szakmai gyakorlaton vegyenek részt a 18 európai partnerország egyikében.

Az egyhetes szakmai mobilitás vagy szakmai gyakorlat eddig az előadásokra, a munkahelyi megfigyelésre, a csoportos megbeszélésekre és a tapasztalatcserére összpontosított.

A COVID-19 válság miatt az eseményre most online, 2021. június 30-án került sor.

Az Academia+ céljának megfelelően, amely arra irányul, hogy a pályatanácsadási, pályaorientációs szakemberek tanuljanak és profitáljanak más országok megközelítéseiből és tapasztalataiból, nemzetközi szimpóziumot szerveztek valamennyi projektpartner számára.

A rendezvényen a szervezők összefoglalták a múlt évek eseményeit, a műhelymunkák alatt pedig a résztvevők segítségével javaslatokat fogalmaztak meg arról, hogy a hálózat tagjai hogyan szeretnék folytatni a munkát az Academia+ projektben.

További információ az Academia honlapján található.