Pályaorientációt segítő hazai és nemzetközi online eszközök

Pályaorientációt segítő hazai és nemzetközi online eszközök

Megjelent online kiadványunk, amelynek célja, hogy a fiatalok és felnőttek pályaorientációját segítő online hazai és nemzetközi eszközöket összegyűjtse, majd azok bemutatása révén támogatást nyújtson a pályaorientáció területén dolgozó szakembereknek, valamint a különböző oktatási intézmények érintett munkatársainak. A kiadvány tartalmazza a magyar nyelven fellelhető, [a teljesség igénye nélkül, és a kiadvány készítésének idejében működő, aktív online eszközöket, azok rövid bemutató leírását, (célját, célcsoportját és alkalmazási lehetőségeit)], azzal a szándékkal, hogy a pályaorientáció területén eligazodni, segítséget adni kívánó szakemberek online gyakorlati eszköztára bővüljön.
A kiadvány céljával összefüggésben szükségesnek tartjuk a pályaorientáció elméleti keretrendszerének vázlatos áttekintését, ahol a szakmai folyamatban megjelenő néhány alapfogalmat tisztázzuk. Elsőként a pályaorientáció fogalmát járjuk körül. A hazai és a nemzetközi szakirodalom a pályaválasztás fogalma helyett a 90-es évektől egyre inkább a pályaorientáció fogalmát preferálja, amely már az életpálya tervezés fontosságát emeli ki. Ez azt jelenti, hogy a pályaválasztást egy folyamatként kezeli, amely lényegénél fogva kisebb-nagyobb döntési elemekből áll össze. E döntéssorozatot nevezi a szakirodalom pályaorientációnak. Szilágyi (2004) szerint ez a folyamat „a tanuló egyéni igényeinek figyelembevételével segíti a megfelelő pálya kiválasztását, kiterjedt információnyújtás révén”. A kompetens döntés kialakításához hiteles információk szükségesek önmagunkról, ugyanakkor releváns ismeretek kellenek a pályák világáról és a munkaerő-piacról egyaránt, valamint mindezek komplex kezelése sem maradhat el (Kenderfi, 2011). A pályaorientáció fogalma tehát nem statikus, hanem a folyamatos változást, jó esetben a fejlődésbe vetett hitet is képviseli, ahol a pályák világában történő tájékozódás, eligazodás a személy egyéni igényeinek megfelelően valósul meg. A pályaorientáció tartalmát tekintve tehát először a pályák, majd később a munka világában történő tájékozódásra felkészítő folyamat, amely azon az egyéni membránon keresztül zajlik, amely az adott személyiséget meghatározza, így elsősorban érdeklődése, képességei, munkamódja és értékei mentén.
A következő fontos fogalom az életpálya-tanácsadás, mely a teljes szakmai életutat megalapozó és azt végig is kísérő humán szolgáltatást definiálja, ami magában foglalja a tanulmányi, a pályaválasztási tanácsadást, a pályaalkalmasság vizsgálatot, a pályairányítást, az informatív pedagógiai tanácsadást, a pályaorientációt, a diáktanácsadást, a karriertanácsadást és a pályafejlődési tanácsadás területeit is. Elmondható tehát, hogy a pályaorientáció az életpálya-tanácsadás részeként jelenik meg ebben az elgondolásban, amellett a fontos kikötés mellett, hogy életkori determinációval nem élünk a lehetséges kliensek körének kialakításában, azaz a tanácskérők életkora nem meghatározó szempont. A pályatanácsadás célja, az azt igénybe vevő személy pályaválasztásának, pályamódosításának elősegítése, és számára érdeklődésének, képességének, személyiségének és a munkaerőpiaci igényeknek megfelelő pályaterv kialakítása. A pályatanácsadás formái: pályaválasztási tanácsadás és pályamódosítási tanácsadás. A pályaválasztási tanácsadás elősegíti a pályaválasztási döntés meghozatalát, az e döntésnek, valamint a munkaerőpiaci keresletnek megfelelő képzési lehetőség kiválasztását. A pályamódosítási tanácsadás segítséget nyújt új képzési irány vagy foglalkozás megtalálásához olyan személy számára, akinek a szakmai képzettsége a személyiségének, képességének, valamint a munkaerőpiaci keresletnek nem felel meg.
A karrier coaching a karrierrel, munkával kapcsolatos célok megvalósításának támogatása a coaching szemlélet és módszertan alkalmazásával. A karrier coaching eredményeként az ügyfél egyre tudatosabbá válik a karrierjével kapcsolatos értékei, erőforrásai, gondolkodásmódja,
magatartása, döntési stílusa, valamint érzelmei terén. Autentikusabb és ambiciózusabb karrier célokat tűz ki és valósít meg, amelyek elérése révén elégedettebbé válik a karrierjével, és általában az életével. Julia Yates (2014) meghatározása szerint „a karrier coaching egy vagy több alkalmat jelentő, együttműködő párbeszéd egy képzett és a munkáját szakmai és etikai szabályok szerint végző szakemberrel.
A kiadvány készítése során kutatás módszertanilag a tartalom elemzés módszerével dolgozunk, ami azt jelenti, hogy azokat magyar, angol nyelven fellelhető internetes tartalmakat kerestük, ahol megjelenik a pályaorientáció, illetve a pályatanácsadás, esetleg karriertanácsadás fogalomköre. Több száz internetes oldal vizsgálata után jött létre az a lista, mely valós online pályaorientációs elemeket tartalmaz, sok esetben már nem élő, vagy nem releváns tartalmú oldalakat volt szükséges kiszűrni.
Az eszközök bemutatásának folyamatában elsőként a szigorúan vett pályaorientációs tartalmakat mutatjuk be, majd a többi találattal elért oldalak következnek. Minden esetben szem előtt tartottuk a leírásban az alábbi témák fókuszát: az oldal általános bemutatása, a célcsoport leírása, valamint az adott eszköz alkalmazási lehetőségeinek jellemzése, valamint esetleges kiegészítő megjegyzések. Az eszközök között megjelennek a hazai kormányzati szervek által működtetett oldalak eszközei, illetve a magánszemélyek kezében lévő orientációs eszközök is, de a civil szféra, valamint a különböző oktatási intézmények egy- egy jó gyakorlata is feltűnik az általunk rendezett pályaorientációs gyűjteményben. Kitekintésként egy-egy nemzetközi oldalt is megmutatunk, melyek inkább csak a lehetőségek sokaságára hívják fel a figyelmet, az angol nyelven is tájékozódni képes szakemberek, célcsoporttagok számára.

Pályaorientációt segítő hazai és nemzetközi online eszközök

Nemzetközi webinárium a jövő készségeiről

Euroguidance webinar on the future of Skills

 

A Euroguidance Magyarország Központ 2023. november 22-én nemzetközi webináriumot szervez angol nyelven a jövő készségeiről.

Hazai és nemzetközi elismert szakemberek kaptak felkérést arra, hogy a pályaorientációs és pályatanácsadó szakemberek számára aktuális, érdekes és gondolatébresztő témákat hozzanak a készségek kiaknázásával és fejlesztésével kapcsolatban.

A kétórás esemény első szekciója alatt Jiri Branka, a Cedefop szakértője a készség-előrejelzés felhasználási lehetőségeiről beszél a pályaorientációs szolgáltatásokban. Dr. habil. Bors Borbély-Pecze Tibor, egyetemi docens a szakmák deprofesszionalizálódásáról és a pályaorientáció jövőjéről, Jaana Kettunen, a finn Jyväskyläi Egyetem professzora a pályaorientációs szakemberek digitális kompetenciafejlesztéséről tart előadást.

A második szekcióban Dr. Fodor Szilvia, pszichológus, egyetemi docens a célmeghatározás és jövőtervezés, mint a pályaorientáció alapjai témában, V. Scott H. Solberg, a Bostoni Egyetem professzora és Dr. Nurten Karacan Ozdemir, a törökországi Hacettepe Egyetem docense a karrierkészségek és – kompetenciák megatrendjeiben segít eligazodni.

A program angol nyelvű, ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Program

Regisztráció

Minden érdeklődőt szeretettel várunk rendezvényünkre!

On November 22, 2023, the Euroguidance Hungary Center will organize an international webinar on the skills of the future. The webinar will be held in English.

Nationally and internationally renowned professionals were invited to bring current, interesting and thought-provoking topics to career guidance and career counseling professionals regarding the utilization and development of skills.

During the first session of the two-hour event, Jiri Branka, Cedefop expert, talks about the potential uses of skills forecasting in career guidance services. Dr. Habil. Tibor Borbély-Pecze, associate professor, will address the phenomenon of deprofessionalization of professions and the future of career guidance, Jaana Kettunen, professor at the University of Jyväskylä, Finland, will give a presentation on the digital competence development of career guidance professionals.

In the second session, Dr. Szilvia Fodor, psychologist, university associate professor will speak about goal setting and future planning as foundations of career orientation, V. Scott H. Solberg, professor at Boston University, and Dr. Nurten Karacan Ozdemir, associate professor at Hacettepe University in Turkey, will discuss career skills and help you navigate in the megatrends of competencies.

The program is in English, free of charge, but registration is required.

Program

Registration

We welcome all interested parties to our event!

 

Minden készség értékes!

Minden készség értékes

Minden készség értékes – a nem formális és informális tanulás érvényesítésére vonatkozó európai iránymutatások – 3. kiadás (Valuing all skills – The European guidelines for validating non-formal and informal learning – 3rd edition) címmel a CEDEFOP az Európai Bizottsággal együttműködésben szervezett virtuális találkozót a készségek európai éve alkalmából 2023. október 3-án. A rendezvényen az előadók bemutatták az új iránymutatások legfontosabb jellemzőit, és különböző nézőpontokból ismertették a készségek elismerésével kapcsolatos eddigi tapasztalatokat.

A készségek európai éve a zöld és a digitális átmenetet támogató képzett munkaerő fontosságát helyezi előtérbe. Az állampolgárok megfelelő képzése nem csak a formális oktatás kérdése, hanem döntő mértékben függ a nem formális vagy informális környezetben – például a munkahelyen vagy a szabadidőben – megszerzett készségektől, kompetenciáktól is. Az érvényesítés egy olyan eszköz, amellyel az egyének bizonyítani tudják az ezekben a kontextusokban megszerzett készségeiket. A nem formális és informális tanulás érvényesítése egyrészt megkönnyíti a képesítések megszerzését és a képzéshez való hozzáférést, másrészt a munkaerőpiacra való belépést.

A megnyitó után Aline Jürges (Európai Bizottság) és Ernesto Villalba (Cedefop) előadásukban az új európai iránymutatásokról adtak részletes információt, majd az iránymutatások gyakorlati aspektusairól beszéltek különböző szektorok és stakeholderek képviselői.

A teljes webinárium visszanézhető itt.

A Minden készség értékes – a nem formális és informális tanulás érvényesítésére vonatkozó európai iránymutatások – 3. kiadás című szakmai anyag angol nyelven letölthető itt.

Making Skills Count – A készségek számítanak!

Making skills count

A “Making Skills Count Conference” a 2023. június 8-9. között megrendezésre kerülő készségek európai éve egyik kiemelt eseménye volt. A konferencián európai politikai döntéshozók, szakértők és stakeholderek vettek részt, hogy különböző kontextusokban számba vegyék a készségek jelentőségét. Az eseményen izgalmas viták, inspiráló beszédek és gondolatébresztő panelek világították meg a készségek fontosságát a gazdasági növekedés és a társadalmi jólét előmozdításában.

A konferenciát Nicolas Schmit, az Európai Bizottság foglalkoztatásért és szociális ügyekért felelős biztosa nyitotta meg, aki kiemelte az Európában tapasztalható sürgető készséghiányt, többek között az informatikai szakemberek, a vendéglátás és az egészségügyi területeken. Hangsúlyozta, hogy a vállalatoknak be kell fektetniük a munkaerőbe, és támogató intézkedéseket sürgetett a készséghiány és a készségek kihasználatlanságának kezelésére. Hangsúlyozta továbbá a politikai képviselők és a társadalom felelősségét abban, hogy a mintegy 8 millió fiatal él az Európai Unióban, aki nem tanul és nem is dolgozik. Elmondta, hogy bízik abban, hogy a készségek európai éve felhívja a figyelmet az emberekbe való befektetés fontosságára Európa további jóléte érdekében.

Az első panel a „Skills First” – a készségek előnyben – megközelítésre fókuszált. Ez a megközelítés az üres álláshelyek betöltésére összpontosít, és inkább a készségekre, mint a hivatalos képesítésekre vagy munkakörökre támaszkodik. A közelmúltban ez a megközelítés egyre nagyobb teret nyert a munkaerő-felvétel és a tehetséggondozás terén. Az Európai Unió már évek óta támogatja az ilyen megközelítéseket a készségpolitikai programja és támogató eszközei révén.

A munkaadók, a szociális partnerek és a különböző hatóságok plenáris panelbeszélgetések és műhelymunkák keretében próbáltak válasz keresni a következő kérdésekre”. Miért fontosak a készségek? Hogyan hatnak egymásra a készség- és képesítési szakpolitikák? Mindkettő jól együttműködik-e a vállalati emberi erőforrás gyakorlatokkal, amelyek kezdik előnyben részesíteni a “skills first” megközelítéseket? Hogyan tudjuk a legjobban támogatni az embereket abban, hogy “megfelelően képzettek” legyenek? Készen áll-e mindenki arra, hogy úgy beszéljen a készségeiről, hogy az a munkaerő-felvétel szempontjából is működjön, és hogyan tudjuk ezt támogatni?

Az első nap utolsó panelbeszélgetése, amelyet Jürgen Schiebel, a Cedefop igazgatója vezetett, a munkahelyi képzés értékelésének és ösztönzésének stratégiáit vizsgálta. A vita középpontjában az állt, hogy a vállalati beszámolók és a pénzügyi elszámolások hogyan segíthetik elő a kultúraváltást, hogy a munkatársak képzését ne költségként, hanem befektetésként tekintsék. A résztvevők azt is megvizsgálták, hogy a vállalatok hogyan integrálhatják a képzést a stratégiai szervezeti irányításba.

A program és a teljes online rendezvény linkje az esemény honlapján található.

Egymástól tanulási program a képesítési jegyzékekről és adatbázis fejlesztéseikről

Egymástól tanulási program a képesítési jegyzékekről és adatbázis fejlesztéseikről

Egymástól tanulási programot (PLA) szerveztek február 28-án a nyilvántartási adatok felhasználásáról a képesítési rendszerek érdekeltjeit támogató digitális eszközök kialakításáról. Az eseménynek a lengyelországi Oktatáskutató Intézet adott otthont online az ESZA POWER “Az integrált képesítési jegyzék karbantartása és fejlesztése” című projekt keretében.

A lengyel Integrált Képesítési Jegyzék az Oktatási és Tudományos Minisztérium felelősségi körébe tartozik. A 2016-ban indított és 2018 óta az Oktatáskutató Intézet által működtetett nyilvános jegyzék, törvényben meghatározott feltételek szerint működik a projektek részeként.

A jegyzék magában foglal egy ún. szakképzési iránytűt, ahol a gyerekek és szüleik tájékozódhatnak továbbtanulási döntéseikkel kapcsolatban.

Az integrált képesítési jegyzék adatait más forrásokból származó adatokkal együtt böngészhetik. A kiválasztott szakképesítés adatlapja megmutatja:

  • a képesítés, szakma leírását,
  • a megszerezhető tanulási eredményeket,
  • a kiválasztott szakma előnyeit/hátrányait
  • a szakmához szükséges feltételeket,
  • és a szakmához kapcsolódó karrierlehetőségek.

Emellett a képesítés által leírt szakmában képzést nyújtó intézmények listáját és a szakma iránti várható nemzeti és regionális szintű keresletet is bemutatja.

Az adatforrások az integrált rendszerből, az Iskolák és oktatási intézmények nyilvántartásaiból, a szakképzési útmutatókból, és  az Oktatási és Tudományos Minisztérium előrejelzéseiből származnak.

A jegyzékhez jelenleg mesterséges intelligencia asszisztált rendszert építenek, amely fejlesztés alatt áll.

A lengyel jó példák mellett a flamand adatbázis rendszert is megismerhettük.

Az előadások letölthetők:

Eline De Ridder

Digital tools that support qualification system stakeholders: the Flemish Qualification Database

Emilia Danowska-Florczyk, Ph.D

How are we preparing the tool for intelligent support  of system stakeholders (NIWUS)?

Agata Niedolistek-Halicka

Integrated Qualifications Register in Poland

Nyitó ünnepség: Globális Karrierhónap

Global Careers Month

Egy ügynökségek közötti pályaorientációs munkacsoport (Európai Bizottság, CEDEFOP, ETF, ILO, OECD, UNESCO, World Bank Group stb.) 2022. november 8. és december 13. között rendezte meg az első Globális Karrierhónapot. Ebben az időszakban a nemzetközi szervezetek egy sor globális és regionális rendezvényt hirdettek meg a fiatalok és felnőttek karrierfejlesztésében közreműködő nemzeti, regionális és globális szövetségekkel partnerségben.

A karrier-tanácsadás és pályaorientáció egyre fontosabbá válik a tisztességes munkához és megélhetéshez való hozzáférés érdekében, a munkaerőpiac szempontjából releváns szakképzési, át- és továbbképzési erőfeszítések biztosításában, valamint a szakmai mobilitás előmozdításában. Szerepe továbbá kulcsfontosságú tényező a gazdasági fellendülés folyamatában. Ezen túlmenően a karrier-tanácsadás és a pályaorientáció egyre fontosabb a hatékony egész életen át tartó tanulási politikák kialakításában, illetve a minőség egyik ismérve a képzési ösztönzők kialakításában. A globális karrierhónap célkitűzései a következők:

– A hatékony karrier-tanácsadás és pályaorientáció szerepének és fontosságának tudatosítása a tisztességes munkához és karrierhez való hozzáférés lehetővé tétele, valamint a gazdasági fellendülés során a növekedési erőfeszítések támogatása érdekében;

– a karrier-tanácsadó és pályaorientációs rendszerek fejlesztésével kapcsolatos közös kihívások, valamint a helyi sajátosságok azonosítása a helyi körülményekhez kapcsolódóan;

– magas színvonalú, valamint innovatív megoldások bemutatása a karrier-tanácsadás és pályaorientáció előmozdítása érdekében különböző kontextusokban és az oktatási és karrierútjuk különböző szakaszaiban lévő tanulók számára; és,

– az együttműködő ügynökségek által a hatékony karrier-tanácsadás és pályaorientáció kialakításával és megvalósításával kapcsolatban végzett kutatások terjesztése.

A rendezvény itt megtekinthető.

Lezajlott a “Globális áttekintés a pályaorientációs rendszerekről” című szakmai konferencia

Globális áttekintés a pályaorientációs rendszerekről

A Magyar Közgazdasági Társaság Munkaügyi Szakosztálya és a Magyar Pedagógiai Társaság Pályaorientációs szakosztálya immár hagyományos közös műhelyére 2022. június 2-án, online formában került sor. A műhely témája egy nemzetközi áttekintés volt a különféle pályaorientációs rendszerekről, különös tekintettel a hozzánk hasonló fejlettségű vagy nálunk kevésbé fejlett országok jó példáira.

Az előadást a témában Borbély-Pecze Tibor Bors, a Wesley János Lelkészképző Főiskola habilitált egyetemi docense, a Pályaorientációs Szakosztály elnöke tartotta, amelyhez Bódis Lajos, a BCE egyetemi docense fűzött korreferátumot. A rendezvény moderátora Sum István, a Milton Friedmann Egyetem címzetes docense, a Felnőttképzők Szövetségének alelnöke volt.

A résztvevők bekapcsolódhattak az együtt gondolkodásba, kérdéseket tehettek föl, amelyekre az előadó részletesen válaszolt. Az előadás apropóját az adta, hogy a 2000-es évek után a globális intézmények munkájában most újra előtérbe kerültek az egyes országok pályaorientációs rendszereit áttekintő országjelentések.

Az ILO és az ETF a közelmúltban tíz nyugat-balkáni és kaukázusi országról, valamint Ukrajnáról készített elemzést, nemzeti szakértők jelentésének másodelemzése segítségével. Amelyek angolul az ETF honlapján olvashatók.

Az országértékelések arra koncentráltak, hogy a döntéshozók mit várnak el a pályaorientációs rendszerekről; mit értenek pályaorientációs rendszeren az adott országban; hol áll és milyen fej- lesztési irányokat követ az ország. A vizsgálat az életút-támogató pályaorientációs rendszerekre (carrier development support system) irányult.Ezen rendszereknek a célja, hogy lehetővé tegyék az életutak gazdasági hasznosságát és az egyéni elégedettséget a pályával, a képzési utakhoz való hozzáférést és a munkaerőpiac helytállást a munkaerőpiacról való kilépésig. E két, sokszor egymásnak ellentmondó, cél egyidejű követés nem egyszerű feladat. Alapvető feladatuk az egyén képessé tétele a reális önértékelésen alapulódöntésre.

A rendezvény videója itt érhető el.

Keep in Pact projekt – Az egész életen át tartó pályaorientáció partnerségei: eszközök és tippek az együttműködéshez

Keep in Pact projekt

A Keep in Pact projekt záró rendezvényére 2022. március 28-án délután került sor. A konferenciát teljes mértékben online szervezték meg az érdekelt felek és partnerszervezetek részvételével. A Keep in pact projekt 2019 szeptembere és 2022 márciusa között tartott. A projekt célja az volt, hogy fejlessze az élethosszig tartó pályaorientációs szolgáltatásokban dolgozó, több érdekelt fél részvételével működő partnerségek kompetenciáit.

A COVID-19 járvány hatással volt a munkaerőpiacra, ennek következtében emberek vesztették el munkahelyüket, míg mások kivándoroltak. A digitális átalakulás viszont gyorsan megváltoztatja a munkaerő-piaci ökoszisztémát és az egyének igényeit. Ezért szükséges, hogy az európai szakemberek és állampolgárok folyamatosan képezzék magukat, így alkalmazkodva a megújuló környezethez.

Az esemény moderátora Marion Seidenbinder, a Cité des métiers International hálózat munkatársa (a Keep in pact vezető koordinátora) és Pauline Boivin, a Lifelong Learning Platform projekt- és szakpolitikai koordinátora volt. A 6 partnerszervezet különböző prezentációit láthatták a résztvevők. A projektpartnerek a következők: Lifelong Learning Platform (Brüsszel, Belgium), Universcience/Cité des métiers de Paris (Franciaország), Cité des métiers of Porto (Portugália), Learning Digital (Olaszország), Agency for Science and Higher Education (Horvátország) és Cité des métiers International Network – a projekt koordináló szervezete.

A prezentációk itt letölthetők.

Academia online tanulmányút – A tanácsadás szerepének feltárása az egyének támogatásában, hogy hatékonyan navigálhassanak az élet során végbemenő kulcsfontosságú átmenetekben

Virtual Academia event

A március 23-25 között megrendezett írországi tanulmányút volt az első a 13 Academia látogatás közül, amelyekre 2022 tavaszán került sor Európa-szerte. Írországban úgy döntöttek, hogy virtuális programot kínálnak az érdeklődők részére. Így fenntartható módon biztosították, hogy a legtöbb érdeklődő kapott betekintést a különböző tanácsadói gyakorlatok és megközelítések érdekes skálájába.

Több mint 30 tanácsadó kolléga vett részt, közel 20 európai és Európán kívüli országból – Németország, Spanyolország, Portugália, Franciaország, Belgium, Csehország, Dánia, Svédország, Ukrajna, Málta, Koszovó, USA, Írország (Szíriából), Egyesült Királyság, Észak-Macedónia, Horvátország, Bulgária és Magyarország.

A résztvevők megismerkedhettek azokkal az írországi kezdeményezésekkel is, amelyek célja, hogy támogassák az alulreprezentált csoportokat a középfokú oktatásból a felsőoktatásba való átmenet kezelésében. Emellett diákok is megszólaltak a rendezvényen, így az ő szemszögükből is hallhatók voltak az ír rendszer sajátosságai.

Az Academia projektről itt tájékozódhatunk.

EGT alap oktatás és ösztöndíjak (2014-2021) – Társadalmi egyeztetés „az Oktatás és Ösztöndíjak” programtervről

A Tempus Közalapítvány, mint az EGT Alap Oktatás és ösztöndíjak terület Program Operátora online társadalmi egyeztetést indított a szakmai programtervéről. Az EGT Alap hozzájárul a gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségeket csökkentéséhez az Európai Gazdasági Térségben, valamint erősíti Magyarország kapcsolatait Izlanddal, Norvégiával és Lichtensteinnel. A programterv elsődleges célja az emberi erőforrás és a tudásbázis fejlesztése Magyarországon.

A tervezet két fő célt fogalmaz meg:

  • szakképzésben részt vevő tanulók és tanárok, beleértve a roma és más hátrányos helyzetű csoportok képességeinek és kompetenciáinak fejlődése,
  • felsőoktatási intézményi együttműködés erősödése, különös tekintettel az oktatás innovációjára,
  • valamint fokozott együttműködés a program kedvezményezett és donor országai között (kétoldalú eredmény).

A konzultációs kérdőív kitöltésére a honlapoldalba beépített kérdőíven.2021. június 18-ig van lehetőség, illetve a programterv is itt tölthető le.