Global Careers Month

Egy ügynökségek közötti pályaorientációs munkacsoport (Európai Bizottság, CEDEFOP, ETF, ILO, OECD, UNESCO, World Bank Group stb.) 2022. november 8. és december 13. között rendezte meg az első Globális Karrierhónapot. Ebben az időszakban a nemzetközi szervezetek egy sor globális és regionális rendezvényt hirdettek meg a fiatalok és felnőttek karrierfejlesztésében közreműködő nemzeti, regionális és globális szövetségekkel partnerségben.

A karrier-tanácsadás és pályaorientáció egyre fontosabbá válik a tisztességes munkához és megélhetéshez való hozzáférés érdekében, a munkaerőpiac szempontjából releváns szakképzési, át- és továbbképzési erőfeszítések biztosításában, valamint a szakmai mobilitás előmozdításában. Szerepe továbbá kulcsfontosságú tényező a gazdasági fellendülés folyamatában. Ezen túlmenően a karrier-tanácsadás és a pályaorientáció egyre fontosabb a hatékony egész életen át tartó tanulási politikák kialakításában, illetve a minőség egyik ismérve a képzési ösztönzők kialakításában. A globális karrierhónap célkitűzései a következők:

– A hatékony karrier-tanácsadás és pályaorientáció szerepének és fontosságának tudatosítása a tisztességes munkához és karrierhez való hozzáférés lehetővé tétele, valamint a gazdasági fellendülés során a növekedési erőfeszítések támogatása érdekében;

– a karrier-tanácsadó és pályaorientációs rendszerek fejlesztésével kapcsolatos közös kihívások, valamint a helyi sajátosságok azonosítása a helyi körülményekhez kapcsolódóan;

– magas színvonalú, valamint innovatív megoldások bemutatása a karrier-tanácsadás és pályaorientáció előmozdítása érdekében különböző kontextusokban és az oktatási és karrierútjuk különböző szakaszaiban lévő tanulók számára; és,

– az együttműködő ügynökségek által a hatékony karrier-tanácsadás és pályaorientáció kialakításával és megvalósításával kapcsolatban végzett kutatások terjesztése.

A rendezvény itt megtekinthető.

További bejegyzéseink