Projektek a pedagógiában – Pedagógia a projektekben

Projektpedagógia

A Magyar Pedagógiai Társaság nemrég alakult Projektpedagógiai Szakosztálya 2023. november 21 –én „Projektek a pedagógiában – Pedagógia a projektekben” címmel szervezte meg online webináriumát. A rendezvényt Magócs Éva (ELTE PPK), a szakosztály alelnöke, az esemény moderátora nyitotta meg.

Az eseményen bevezető előadást tartott Pálvölgyi Lajos (ELTE PPK) a szakosztály elnöke, majd Daru Anita, tanár (II. Rákóczi Ferenc Gimnázium) és Kováts Lívia tanár (Közgazdasági Politechnikum Alternatív Gimnázium) pedig a diákprojekt egy-egy jópéldáját osztotta meg a hallgatósággal.

 Vincze Beatrix (ELTE PPK) arról beszélt, hogy bár a projektpedagógiában „Nincs új a nap alatt”, és előadásában kitért arra, miért fontos a szakirodalmi tájékoztatás és tájékozódás, a motiválás, s a gyakorlati megvalósításhoz a differenciált kompetenciafejlesztés mellett a jógyakorlatok megosztása.

A szakosztály vezetősége várja a működésére vonatkozó ötleteket, témajavaslatokat, és a belépni szándékozó kollégák jelentkezését a következő e-mail címen: mptiroda@gmail.com.

A Diákprojektről bővebb információ itt található.

A webinárium, a részletes beszámoló itt megtekinthető, illetve az előadások letölthetők.

A pályaorientáció három évtizede

A pályaorientáció 3 évtizede

A pályaorientáció három évtizede címmel szervezett online szakmai konferenciát a Magyar Pedagógiai Társaság Pályaorientációs Szakosztálya és a Magyar Közgazdasági Társaság Munkaügyi Szakosztálya 2023. november 9-én Janovics László volt megyei és regionális munkaügyi központ igazgató (Pécs) moderálásával.

A webinárium a munkaügyi szolgálat három évtizede alatt kialakult, kifejlesztett és működtetett munkaügyi, pálya-, és karrierépítés szolgáltatások áttekintését, illetve az elmúlt 30 év értékelését tűzte ki célul.

A rendezvény bevezető előadását Borbély-Pecze Tibor Bors, a Magyar Pedagógiai Társaság (MPT) alelnöke, és az MPT Pályaorientációs Szakosztályának elnöke tartotta.

Az előadásra reflektált Gelle Mária, a Vas Vármegyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Főosztályának szolgáltatási szakreferense és Hegedűs Pál Gábor okleveles emberierőforrás-tanácsadó, tréner, humánszolgáltatás-szakértő.

A másfél órás rendezvény alatt képet kaphattunk a hazai pályaorientáció helyzetéről 1993-tól napjainkig, a résztvevők pedig megvitatták, hogy szolgáltató szervezet-e egy munkaügyi szervezet, az aktív vagy passzív szolgáltató eszközök együtt, vagy külön-külön hasznosulnak-e jobban, illetve a nemzeti foglalkoztatási szolgálat képes-e a hálózatosodásra.

A webinárium teljes anyaga megtekinthető itt.

Európai lehetőségek – Tanulás és munka webinárium

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a Euroguidance projekt keretében webináriumot szervez a pályaorientációs, pályatanácsadó szakemberek tájékoztatására és támogatására. A rendezvény során azokat az Európai Unió által támogatott eszközöket kívánjuk bemutatni, amelyek segítik a tagországok közötti mobilitást mind a tanulás, mind a munka terén.

A webináriumot a társhálózataink támogatásával szervezzük, a Tempus Közalapítványban működő Europass Központtal, az Oktatási Hivatalon belül működő EKKR Nemzeti Koordinációs Ponttal, illetve a Gazdaságfejlesztési Minisztériumon belül működő EURES, azaz az Európai Foglalkoztatási Szolgálat magyarországi szervezetével, továbbá társprojektünkkel az EPALE Nemzeti Támogató Szolgálattal.

Az eseményen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött!

A webinárium programja

A webinárium előadásait 2023. december 7. 10:00 órától tekinthetik meg az EPALE Magyarország YouTube csatornáján. A nagy érdeklődésre való tekintettel, a rögzített előadások az eseményt követően folyamatosan megtekinthetők lesznek.

Európai lehetőségek – Tanulás és munka webinárium

Nemzetközi webinárium a jövő készségeiről

Euroguidance webinar on the future of Skills

 

A Euroguidance Magyarország Központ 2023. november 22-én nemzetközi webináriumot szervez angol nyelven a jövő készségeiről.

Hazai és nemzetközi elismert szakemberek kaptak felkérést arra, hogy a pályaorientációs és pályatanácsadó szakemberek számára aktuális, érdekes és gondolatébresztő témákat hozzanak a készségek kiaknázásával és fejlesztésével kapcsolatban.

A kétórás esemény első szekciója alatt Jiri Branka, a Cedefop szakértője a készség-előrejelzés felhasználási lehetőségeiről beszél a pályaorientációs szolgáltatásokban. Dr. habil. Bors Borbély-Pecze Tibor, egyetemi docens a szakmák deprofesszionalizálódásáról és a pályaorientáció jövőjéről, Jaana Kettunen, a finn Jyväskyläi Egyetem professzora a pályaorientációs szakemberek digitális kompetenciafejlesztéséről tart előadást.

A második szekcióban Dr. Fodor Szilvia, pszichológus, egyetemi docens a célmeghatározás és jövőtervezés, mint a pályaorientáció alapjai témában, V. Scott H. Solberg, a Bostoni Egyetem professzora és Dr. Nurten Karacan Ozdemir, a törökországi Hacettepe Egyetem docense a karrierkészségek és – kompetenciák megatrendjeiben segít eligazodni.

A program angol nyelvű, ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Program

Regisztráció

Minden érdeklődőt szeretettel várunk rendezvényünkre!

On November 22, 2023, the Euroguidance Hungary Center will organize an international webinar on the skills of the future. The webinar will be held in English.

Nationally and internationally renowned professionals were invited to bring current, interesting and thought-provoking topics to career guidance and career counseling professionals regarding the utilization and development of skills.

During the first session of the two-hour event, Jiri Branka, Cedefop expert, talks about the potential uses of skills forecasting in career guidance services. Dr. Habil. Tibor Borbély-Pecze, associate professor, will address the phenomenon of deprofessionalization of professions and the future of career guidance, Jaana Kettunen, professor at the University of Jyväskylä, Finland, will give a presentation on the digital competence development of career guidance professionals.

In the second session, Dr. Szilvia Fodor, psychologist, university associate professor will speak about goal setting and future planning as foundations of career orientation, V. Scott H. Solberg, professor at Boston University, and Dr. Nurten Karacan Ozdemir, associate professor at Hacettepe University in Turkey, will discuss career skills and help you navigate in the megatrends of competencies.

The program is in English, free of charge, but registration is required.

Program

Registration

We welcome all interested parties to our event!

 

Euroguidance webinárium: Demokratikus részvétel a tanácsadásban (Democratic Participation in Guidance)

Euroguidance webinárium: Demokratikus részvétel a tanácsadásban

Demokratikus részvétel a tanácsadásban címmel szervez webináriumot a Euroguidance hálózat 2023. november 14-én.

A webinárium során a résztvevőknek lehetőségük lesz arra, hogy áttekintést kapjanak a demokratikus részvétel alapelveiről, és megismerkedjenek a pályaorientáció demokratikus megközelítésével. A webináriumon a különböző hátterű ügyfelekkel való munka során a demokratikus megközelítés jó gyakorlatainak bemutatására is sor kerül.

A szervezők szeretettel várnak minden érdeklődő szakembert.

PROGRAM

11:00-11:15

Köszöntő

Vouli Tetradakou, Euroguidance Görögország

A pályaorientációval kapcsolatos demokratikus részvétel alapelvei

Dimitris Gaitanis, Euroguidance Görögország

11:15 – 11:45

Egyéni támogatás: A pályaorientáció demokratikus megközelítése

Deirdre Hughes, Warwick University’s Institute for Employment Research, Egyesült Királyság

11:45 – 12:15

Felhasználóközpontú gyakorlatok a pályaorientációban

Stefany Tan, GTB Vlaanderen, Belgium

12:15 – 12:30

Szakmai beszélgetés

moderátor: Dorianne Gravina, Euroguidance Málta

Regisztálni november 9-ig itt lehet.

 

Kortárs kutatások a pályaérdeklődés területén

Kortárs kutatások a pályaérdeklődés terén

Lezajlott a Magyar Pedagógiai Társaság Pályaorientációs Szakosztályának Kortárs kutatások a pályaérdeklődés területén című webináriuma 2023. október 10-én.

A rendezvényt Pálvölgyi Lajos moderálta és két, a pályaérdeklődéshez kapcsolódó kutatásról kaptak képet a részvevők.

Tudlik Csilla a gimnáziumi tanulók pályaérdeklődési mintázatairól szóló kutatását mutatta be az érdeklődőknek.

A kutatás célja egyrészt egy külföldi pályaérdeklődést vizsgáló önértékelő eljárás saját mintára történő adaptációja, másrészt az eszközzel a diákok pályaérdeklődés jellemzőinek feltárása volt.

A kutatási eredmények alapján a javaslatokat fogalmaztak meg a pozitív karrier én-hatékony érdeklődés és az oktatási céltudatosság iskolai fejlesztése terén. A javaslatok kiemelik a reális célkitűzés fontos szerepét, a tanulók aktív bevonását a diákéletbe, illetve a tanulmányok céljának hangsúlyozását és a szaktanárok rendszeres visszacsatolásainak figyelembevételét.

Pogátsnik Monika a műszaki képzésben tanuló fiatalok pályaérdeklődésének, pályaattitűdjeinek alakulását mutatta be. A tanulmány a Fejér megyei műszaki szakgimáziumi tanulók körében végezték. A kutatás a középiskolások szakmákkal, illetve pályákkal kapcsolatos attitűdjének sajátosságait és alakulását vizsgálta, miközben arra kereste a választ, hogy tapasztalható-e eltérés a pályakötődés, valamint a pályaérdeklődés alakulásában a tanulmányok előre haladtával, illetve van-e ebben eltérés az egyes szakterületek, illetve nemek vonatkozásában.

A webinárium teljes anyaga itt visszanézhető.

Minden készség értékes!

Minden készség értékes

Minden készség értékes – a nem formális és informális tanulás érvényesítésére vonatkozó európai iránymutatások – 3. kiadás (Valuing all skills – The European guidelines for validating non-formal and informal learning – 3rd edition) címmel a CEDEFOP az Európai Bizottsággal együttműködésben szervezett virtuális találkozót a készségek európai éve alkalmából 2023. október 3-án. A rendezvényen az előadók bemutatták az új iránymutatások legfontosabb jellemzőit, és különböző nézőpontokból ismertették a készségek elismerésével kapcsolatos eddigi tapasztalatokat.

A készségek európai éve a zöld és a digitális átmenetet támogató képzett munkaerő fontosságát helyezi előtérbe. Az állampolgárok megfelelő képzése nem csak a formális oktatás kérdése, hanem döntő mértékben függ a nem formális vagy informális környezetben – például a munkahelyen vagy a szabadidőben – megszerzett készségektől, kompetenciáktól is. Az érvényesítés egy olyan eszköz, amellyel az egyének bizonyítani tudják az ezekben a kontextusokban megszerzett készségeiket. A nem formális és informális tanulás érvényesítése egyrészt megkönnyíti a képesítések megszerzését és a képzéshez való hozzáférést, másrészt a munkaerőpiacra való belépést.

A megnyitó után Aline Jürges (Európai Bizottság) és Ernesto Villalba (Cedefop) előadásukban az új európai iránymutatásokról adtak részletes információt, majd az iránymutatások gyakorlati aspektusairól beszéltek különböző szektorok és stakeholderek képviselői.

A teljes webinárium visszanézhető itt.

A Minden készség értékes – a nem formális és informális tanulás érvényesítésére vonatkozó európai iránymutatások – 3. kiadás című szakmai anyag angol nyelven letölthető itt.

UNESCO webinárium – Az egész életen át tartó tanulás útjainak feltérképezése: lehetőségek feltárása képesítéseken és készségeken keresztül

Az egész életen át tartó tanulás útjainak feltérképezése: lehetőségek feltárása képesítéseken és készségeken keresztül

„Charting lifelong learning journeys: Unleashing Opportunities through Qualifications and Skills” címmel szervezett nemzetközi webináriumot az UNESCO 2023. szeptember 27-én angol és francia nyelven.

Az UNESCO már régóta dolgozik a képesítések és a készségek elismerése terén, beleértve az informális tanuláson keresztül történő előzetes tudás felmérést is. A webinárium lehetőséget adott a résztvevőknek arra, hogy kicseréljék ismereteiket és tapasztalataikat a regionális és nemzeti képesítési rendszerekhez kapcsolódó kezdeményezésekről.

A rendezvény a képesítések, a bizonyítványok és a készségek elismerése terén nemzeti, regionális és globális szinten dolgozó szakértőket és politikai döntéshozókat szólította meg.

A webinárium apropója, hogy a szervezők megosszák a Nemzeti és Regionális Képesítési Keretrendszerek Globális Jegyzéke 5. készülő kiadásának (5th edition of the Global Inventory of National and Regional Qualifications Framework) megállapításait és fő üzeneteit, amely a Cedefop, az UNESCO, az ETF és az UNESCO Egész életen át tartó tanulásért felelős intézetének közös munkája.

Loukas Zahilas, a Cedefop szakképzésért és képesítésekért felelős szervezeti egységének vezetője, valamint a Cedefop szakértői, Zelda Azzara, Iraklis Pliakis, Anastasia Pouliou és Ernesto Villalba-Garcia bemutatták a Nemzeti Képesítési Keretrendszerek országok közötti elemzésének eredményeit, és megvitatták a különböző tematikus területeken – például az előzetes tanulás elismerése, a képesítési rendszerek digitalizálása és a mikrotanúsítványok szerepe a képesítési rendszerekben – bekövetkezett fejleményeket.

A jegyzék célja a képesítési keretrendszerek globális tendenciáinak feltérképezése és elemzése, az országok és régiók közötti szorosabb együttműködés lehetővé tétele, valamint a képesítések átláthatóságának, összehasonlíthatóságának és hordozhatóságának fokozása világszerte.

A webinárium teljes anyaga itt látható.

Euroguidance webinárium: Zöld tanácsadás (Green Guidance)

Euroguidance webinárium: Zöld tanácsadás (Green Guidance)

Zöld tanácsadás címmel szervez webináriumot a Euroguidance hálózat 2023. június 23-án.

A webinárium előadói arra keresik a választ, hogy az élethosszig tartó tanácsadás hogyan járulhat hozzá egy mindenki számára zöldebb, fenntarthatóbb jövő kialakításához. A webinárium során fontos információkat tudhatnak meg résztvevők a zöld tanácsadásról és annak jelentőségéről napjaink gyorsan változó világában. A kutatáson alapuló bevezetést követően jópéldákat ismerhetnek meg arra vonatkozólag, hogy a zöld tanácsadás hogyan épülhet be a mindennapi tanácsadási gyakorlatba.

A témák a következő kérdéseket járják körbe:

  • Meg tud-e felelni a zöld tanácsadás az élethosszig tartó tanácsadás területén jelentkező jelenlegi kihívásoknak?
  • Vannak-e korlátai a zöld tanácsadásnak?

A szervezők szeretettel várnak minden érdeklődő szakembert.

PROGRAM

– Köszöntő (Euroguidance hálózat)

– Bevezetés a zöld tanácsadásba (Prof. Dr. Tristram Hooley, Inland Norway University of Applied Sciences / University of Derby, UK)

– Zöld tanácsadás a gyakorlatban: Példák, lehetőségek és korlátok (Jeanette Hammer okleveles oktatási és pályaorientációs tanácsadó, “Bildungs- und Berufsberatung Niederösterreich – Verband Niederösterreichischer Volkshochschulen” (Alsó-ausztriai Képzési és Pályaorientációs Tanácsadás – Alsó-ausztriai Népfőiskolák Szövetsége).

– szakmai beszélgetés (Euroguidance hálózat)

Regisztrálni itt lehet a rendezvényre június 21-ig.

Euroguidance webinárium: Europass e-tanfolyam (eCourse on Europass)

Euroguidance webinárium: Europass e-tanfolyam (eCourse on Europass)

Europass e-tanfolyam címmel szervez webináriumot a Euroguidance hálózat 2023. június 12-én.

Felismerve az Europassban, mint a tanácsadás értékes eszközében rejlő lehetőségeket, az Euroguidance hálózat kifejlesztett egy online tanfolyamot az Europassról azzal a céllal, hogy a különböző környezetben dolgozó tanácsadási szakemberek számára minőségi és megbízható eszközt biztosítson a napi gyakorlatukhoz. A tanfolyam az Europass különböző technikai jellemzőinek használatára, készült. A szakembereket abban támogatja, hogyan lehet az Europass-t a legjobban használni a felhasználók különböző csoportjainál, például álláskeresőknél vagy tanulóknál.

Az Europass ingyenes online eszközökkel és információkkal segíti felhasználóit az egész életen át tartó tanulásban és karriermenedzsmentben. A portál regisztrált felhasználói hozzáférhetnek a különböző karriermenedzsment funkciókhoz, mint például az Europass önéletrajzszerkesztő, a motivációs levélszerkesztő, az Europass könyvtár, a pályázatkezelő, a digitális készségek önértékelő tesztje és egyéb funkciók.

A Euroguidance hálózat tevékenységeinek célja az egész életen át tartó tanácsadás európai dimenziójának kommunikációja és támogatása, valamint a különböző európai országok oktatási és foglalkoztatási ágazatában dolgozó tanácsadási szakemberek és szakpolitikai döntéshozók kompetenciafejlesztésének támogatása.

A workshopon bemutatják az újonnan kifejlesztett online tanfolyam tartalmát, betekintést nyújtanak a fejlesztési folyamatba, és gyakorlati bemutatót tartanak a tanfolyam jellemzőiről.

Program: A workshop keretében a résztvevők a következő témakörökben vehetnek részt:

  • Mi a Euroguidance
  • Mi a Europass és hogyan lehet használni az útmutatókat
  • Az e-tanfolyam fejlesztői bemutatása
  • A tanfolyam fő funkcióinak élő bemutatása

A szervezők szeretettel várnak minden érdeklődő szakembert.

Regisztrálni itt lehet a rendezvényre június 10-ig.