Kortárs kutatások a pályaérdeklődés területén

Kortárs kutatások a pályaérdeklődés terén

Lezajlott a Magyar Pedagógiai Társaság Pályaorientációs Szakosztályának Kortárs kutatások a pályaérdeklődés területén című webináriuma 2023. október 10-én.

A rendezvényt Pálvölgyi Lajos moderálta és két, a pályaérdeklődéshez kapcsolódó kutatásról kaptak képet a részvevők.

Tudlik Csilla a gimnáziumi tanulók pályaérdeklődési mintázatairól szóló kutatását mutatta be az érdeklődőknek.

A kutatás célja egyrészt egy külföldi pályaérdeklődést vizsgáló önértékelő eljárás saját mintára történő adaptációja, másrészt az eszközzel a diákok pályaérdeklődés jellemzőinek feltárása volt.

A kutatási eredmények alapján a javaslatokat fogalmaztak meg a pozitív karrier én-hatékony érdeklődés és az oktatási céltudatosság iskolai fejlesztése terén. A javaslatok kiemelik a reális célkitűzés fontos szerepét, a tanulók aktív bevonását a diákéletbe, illetve a tanulmányok céljának hangsúlyozását és a szaktanárok rendszeres visszacsatolásainak figyelembevételét.

Pogátsnik Monika a műszaki képzésben tanuló fiatalok pályaérdeklődésének, pályaattitűdjeinek alakulását mutatta be. A tanulmány a Fejér megyei műszaki szakgimáziumi tanulók körében végezték. A kutatás a középiskolások szakmákkal, illetve pályákkal kapcsolatos attitűdjének sajátosságait és alakulását vizsgálta, miközben arra kereste a választ, hogy tapasztalható-e eltérés a pályakötődés, valamint a pályaérdeklődés alakulásában a tanulmányok előre haladtával, illetve van-e ebben eltérés az egyes szakterületek, illetve nemek vonatkozásában.

A webinárium teljes anyaga itt visszanézhető.