Globális áttekintés a pályaorientációs rendszerekről –online szakmai konferencia

Globális áttekintés a pályaorientációs rendszerekről – ezzel a címmel szervez online szakmai konferenciát – a Magyar Pedagógiai Társaság Pályaorientációs Szakosztályával együttműködve – a Magyar Közgazdasági Társaság Munkaügyi Szakosztálya az eredetileg tervezetthez képest egy héttel korábban, 2022. június 2-án, csütörtökön 14 órától a Webexen és az MKT YouTube-csatornáján.

A rendezvény megtekintéséhez szükséges információk:
YouTube-link: https://www.youtube.com/channel/UCQn9xUBg0ybiPRfB2QM4QOA
Webex link: https://magyarkozgazdasagitarsasag.my.webex.com/magyarkozgazdasagitarsasag.my/j.php?MTID=m0aed22993979492e85e8f31e4fa0c3d1
Meeting number: 2369 209 7726
Password: MKTMPT2022

Keep in Pact projekt – Az egész életen át tartó pályaorientáció partnerségei: eszközök és tippek az együttműködéshez

Keep in Pact projekt

A Keep in Pact projekt záró rendezvényére 2022. március 28-án délután került sor. A konferenciát teljes mértékben online szervezték meg az érdekelt felek és partnerszervezetek részvételével. A Keep in pact projekt 2019 szeptembere és 2022 márciusa között tartott. A projekt célja az volt, hogy fejlessze az élethosszig tartó pályaorientációs szolgáltatásokban dolgozó, több érdekelt fél részvételével működő partnerségek kompetenciáit.

A COVID-19 járvány hatással volt a munkaerőpiacra, ennek következtében emberek vesztették el munkahelyüket, míg mások kivándoroltak. A digitális átalakulás viszont gyorsan megváltoztatja a munkaerő-piaci ökoszisztémát és az egyének igényeit. Ezért szükséges, hogy az európai szakemberek és állampolgárok folyamatosan képezzék magukat, így alkalmazkodva a megújuló környezethez.

Az esemény moderátora Marion Seidenbinder, a Cité des métiers International hálózat munkatársa (a Keep in pact vezető koordinátora) és Pauline Boivin, a Lifelong Learning Platform projekt- és szakpolitikai koordinátora volt. A 6 partnerszervezet különböző prezentációit láthatták a résztvevők. A projektpartnerek a következők: Lifelong Learning Platform (Brüsszel, Belgium), Universcience/Cité des métiers de Paris (Franciaország), Cité des métiers of Porto (Portugália), Learning Digital (Olaszország), Agency for Science and Higher Education (Horvátország) és Cité des métiers International Network – a projekt koordináló szervezete.

A prezentációk itt letölthetők.

Rugalmas tanulási utak

rugalmas tanulási utak félévértékelő 2022

Hivatalunk online félévértékelő rendezvényt szervezett a rugalmas tanulási utak megvalósulásáról 2022. március 3-án.

A rendezvénynek a váci Piarista Kilátó Központ adott otthont, az élő közvetítéshez pedig 130 az orientáció, dobbantó és a műhelyiskola programokban közreműködő oktatók, programfelelősök, valamint a programok iránt érdeklődő kollégák csatlakoztak.

Katona Miklós, a Kilátó Központ igazgatója nyitotta meg a rendezvényt, majd Hudacsek Lászlóné, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szakmai elnökhelyettese értékelte a programok előrehaladását, statisztikai jellemzőit fenntartói szempontból. A programokat működtető intézmények képviselői bemutatták az alkalmazott módszereket, az oktatók munkáját, a tanulócsoportok mindennapjait, a nehézségeket, a sikereket.

A hagyományos iskolai keretek között nehezebben boldoguló fiatalok támogatására jöttek létre a rugalmas tanulási utakat megvalósító programok a továbbtanulásban és szakmaszerzésben.

Az orientációs, szakképzést előkészítő évfolyam a pályaválasztásban bizonytalan, valamint az általános iskolát kompetenciahiányokkal befejező diákok számára jelent alternatívát. A tanulók az egyéni készség- és képességfejlesztés mellett betekintést kapnak különböző szakmák világába, így az orientációs év elvégzésével könnyebben tudják meghozni pályaválasztással kapcsolatos döntésüket. Orientációs előkészítő évfolyamot a 2021/2022-es tanévben 19 szakképzési centrum 25 iskolája indított. Az orientációs fejlesztésben összesen 265 tanuló vesz részt.

Az alapfokú végzettséggel nem rendelkező, tizenhatodik életévüket betöltött fiatalokat célzó dobbantó program 31 szakképzési centrum 48 szakképző iskolájában várja a jelentkezőket egyénre szabott alapkompetencia-fejlesztéssel, lehetőséget teremtve számukra a műhelyiskolai továbblépésre. A képzési idő rugalmasságát támasztja alá, hogy a 2021/22. tanév első féléve során a tanulók közel negyede „dobbantott” műhelyiskolába, a program átlagos képzési ideje 5,4 hónap volt.

A műhelyiskola nem csak a dobbantó programból érkezőket várja, hanem mindazokat, akik alapfokú végzettséggel rendelkeznek és tizenhatodik életévüket már betöltötték. A kifejezetten gyakorlatorientált képzés sajátossága, hogy a tanulók nem az iskolában, hanem tanműhelyben vagy munkahelyi körülmények között, mester-inas kapcsolatban sajátíthatják el a részszakmát. A képzés időtartama az egyéni haladás ütemétől függően 6-24 hónapig tart. A 2021/22. tanév első félévének tapasztalatai alapján a legnépszerűbb részszakmák a szakácssegéd, szobafestő, bolti előkészítő, falazó kőműves és a pincérsegéd voltak. Műhelyiskolai képzés jelenleg 33 szakképzési centrum 53 intézményében érhető el. A program népszerűségét mutatja, hogy a képzésben jelenleg több mint 700 fő vesz részt.

A teljes videó itt érhető el.

Forrás: IKK Zrt.

Academia online tanulmányút – A tanácsadás szerepének feltárása az egyének támogatásában, hogy hatékonyan navigálhassanak az élet során végbemenő kulcsfontosságú átmenetekben

Virtual Academia event

A március 23-25 között megrendezett írországi tanulmányút volt az első a 13 Academia látogatás közül, amelyekre 2022 tavaszán került sor Európa-szerte. Írországban úgy döntöttek, hogy virtuális programot kínálnak az érdeklődők részére. Így fenntartható módon biztosították, hogy a legtöbb érdeklődő kapott betekintést a különböző tanácsadói gyakorlatok és megközelítések érdekes skálájába.

Több mint 30 tanácsadó kolléga vett részt, közel 20 európai és Európán kívüli országból – Németország, Spanyolország, Portugália, Franciaország, Belgium, Csehország, Dánia, Svédország, Ukrajna, Málta, Koszovó, USA, Írország (Szíriából), Egyesült Királyság, Észak-Macedónia, Horvátország, Bulgária és Magyarország.

A résztvevők megismerkedhettek azokkal az írországi kezdeményezésekkel is, amelyek célja, hogy támogassák az alulreprezentált csoportokat a középfokú oktatásból a felsőoktatásba való átmenet kezelésében. Emellett diákok is megszólaltak a rendezvényen, így az ő szemszögükből is hallhatók voltak az ír rendszer sajátosságai.

Az Academia projektről itt tájékozódhatunk.