NAVIGÁTOR KÉSZSÉGEK+ SZAKMAI NAP

Navigátor

Az Európai Bizottság támogatásával működő Euroguidance, EPALE, Eurodesk, EURES, és Europass hálózatok, valamint az EKKR Nemzeti Koordinációs Pont magyarországi képviselői kétévente szakmai műhelynapot szerveznek. A műhelynap célja, hogy a tanulási, munkavállalási, önkéntes vagy egyéb célú mobilitási tanácsadásban dolgozó szakembereknek kézzelfogható, mindennapi munkájában hasznosítható segédeszközöket nyújtson, valamint interaktív módon, konkrét, gyakorlati tapasztalatokat és módszertant mutasson be.

Az Európai Bizottság 2023-at a Készségek Európai Évévé nyilvánította. A tematikus év eseményeihez kívánunk csatlakozni a Navigátor szakmai műhelynappal. Az idei műhelynap fókuszában a készségek állnak.

A rendezvényre 2023. november 8-án kerül sor Budapesten a D50 Rendezvényközpontban a mellélelt program szerint.

A részvétel díjmentes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A regisztrációs link segítségével 2023. november 3-ig kérjük jelezni részvételi szándékukat.

Időpont: 2023. november 8. 10:00-15:00 óráig

Kortárs kutatások a pályaérdeklődés területén

Kortárs kutatások a pályaérdeklődés terén

Lezajlott a Magyar Pedagógiai Társaság Pályaorientációs Szakosztályának Kortárs kutatások a pályaérdeklődés területén című webináriuma 2023. október 10-én.

A rendezvényt Pálvölgyi Lajos moderálta és két, a pályaérdeklődéshez kapcsolódó kutatásról kaptak képet a részvevők.

Tudlik Csilla a gimnáziumi tanulók pályaérdeklődési mintázatairól szóló kutatását mutatta be az érdeklődőknek.

A kutatás célja egyrészt egy külföldi pályaérdeklődést vizsgáló önértékelő eljárás saját mintára történő adaptációja, másrészt az eszközzel a diákok pályaérdeklődés jellemzőinek feltárása volt.

A kutatási eredmények alapján a javaslatokat fogalmaztak meg a pozitív karrier én-hatékony érdeklődés és az oktatási céltudatosság iskolai fejlesztése terén. A javaslatok kiemelik a reális célkitűzés fontos szerepét, a tanulók aktív bevonását a diákéletbe, illetve a tanulmányok céljának hangsúlyozását és a szaktanárok rendszeres visszacsatolásainak figyelembevételét.

Pogátsnik Monika a műszaki képzésben tanuló fiatalok pályaérdeklődésének, pályaattitűdjeinek alakulását mutatta be. A tanulmány a Fejér megyei műszaki szakgimáziumi tanulók körében végezték. A kutatás a középiskolások szakmákkal, illetve pályákkal kapcsolatos attitűdjének sajátosságait és alakulását vizsgálta, miközben arra kereste a választ, hogy tapasztalható-e eltérés a pályakötődés, valamint a pályaérdeklődés alakulásában a tanulmányok előre haladtával, illetve van-e ebben eltérés az egyes szakterületek, illetve nemek vonatkozásában.

A webinárium teljes anyaga itt visszanézhető.

Magyar résztvevők a szlovák Euroguidance Országos Pályaorientációs Tanácsadói Díj díjátadóján

2023. október 5-én 15. alkalommal került sor a szlovák Euroguidance központ évente meghirdetett Országos Pályaorientációs Tanácsadó Díj ünnepélyes díjátadójára Pozsonyban, a Prímási Palotában.

A pályázatot a Szlovák Euroguidance Központ a Szlovák Köztársaság Oktatási, Tudományos, Kutatási és Sportminisztériuma, a Pályatanácsadási és Karrierfejlesztési Egyesülettel és az Európai Bizottság Szlovákiai Képviseletével közösen szervezte. A pályázat célja a Szlovákiában a pályaválasztási tanácsadás területén dolgozó szakemberek leginspirálóbb kezdeményezéseinek díjazása és jó gyakorlataik népszerűsítése.

A díjazott szlovákiai szervezetek és szakemberek munkájának bemutatása mellett a szervezők lehetőséget biztosítottak arra, hogy más országok szakemberei is beszámoljanak munkájukról. Négy Közép-Kelet európai ország (Lengyelország, Szerbia, Magyarország és Csehország) képviselői mutattak be jógyakorlatokat, illetve Lengyelország esetében, ahol először került megrendezésre országos pályaorientációs tanácsadó díj pályázat, maga a pályázat lebonyolítási módja került bemutatásra.

Magyarországot Nagyapáti Anna Panna és Kerestély Dóra képviselte, akik a Középiskolások Szabadegyeteme Egyesület önkénteseiként mutatták be az Egyesület jó gyakorlatát, amellyel a 2022-ben Magyarországon szervezett Euroguidance Országos Pályaorientációs Tanácsadó Díj pályázaton elnyerte az Önkéntesekből szerveződő pályázatért járó különdíjat.

Minden készség értékes!

Minden készség értékes

Minden készség értékes – a nem formális és informális tanulás érvényesítésére vonatkozó európai iránymutatások – 3. kiadás (Valuing all skills – The European guidelines for validating non-formal and informal learning – 3rd edition) címmel a CEDEFOP az Európai Bizottsággal együttműködésben szervezett virtuális találkozót a készségek európai éve alkalmából 2023. október 3-án. A rendezvényen az előadók bemutatták az új iránymutatások legfontosabb jellemzőit, és különböző nézőpontokból ismertették a készségek elismerésével kapcsolatos eddigi tapasztalatokat.

A készségek európai éve a zöld és a digitális átmenetet támogató képzett munkaerő fontosságát helyezi előtérbe. Az állampolgárok megfelelő képzése nem csak a formális oktatás kérdése, hanem döntő mértékben függ a nem formális vagy informális környezetben – például a munkahelyen vagy a szabadidőben – megszerzett készségektől, kompetenciáktól is. Az érvényesítés egy olyan eszköz, amellyel az egyének bizonyítani tudják az ezekben a kontextusokban megszerzett készségeiket. A nem formális és informális tanulás érvényesítése egyrészt megkönnyíti a képesítések megszerzését és a képzéshez való hozzáférést, másrészt a munkaerőpiacra való belépést.

A megnyitó után Aline Jürges (Európai Bizottság) és Ernesto Villalba (Cedefop) előadásukban az új európai iránymutatásokról adtak részletes információt, majd az iránymutatások gyakorlati aspektusairól beszéltek különböző szektorok és stakeholderek képviselői.

A teljes webinárium visszanézhető itt.

A Minden készség értékes – a nem formális és informális tanulás érvényesítésére vonatkozó európai iránymutatások – 3. kiadás című szakmai anyag angol nyelven letölthető itt.

UNESCO webinárium – Az egész életen át tartó tanulás útjainak feltérképezése: lehetőségek feltárása képesítéseken és készségeken keresztül

Az egész életen át tartó tanulás útjainak feltérképezése: lehetőségek feltárása képesítéseken és készségeken keresztül

„Charting lifelong learning journeys: Unleashing Opportunities through Qualifications and Skills” címmel szervezett nemzetközi webináriumot az UNESCO 2023. szeptember 27-én angol és francia nyelven.

Az UNESCO már régóta dolgozik a képesítések és a készségek elismerése terén, beleértve az informális tanuláson keresztül történő előzetes tudás felmérést is. A webinárium lehetőséget adott a résztvevőknek arra, hogy kicseréljék ismereteiket és tapasztalataikat a regionális és nemzeti képesítési rendszerekhez kapcsolódó kezdeményezésekről.

A rendezvény a képesítések, a bizonyítványok és a készségek elismerése terén nemzeti, regionális és globális szinten dolgozó szakértőket és politikai döntéshozókat szólította meg.

A webinárium apropója, hogy a szervezők megosszák a Nemzeti és Regionális Képesítési Keretrendszerek Globális Jegyzéke 5. készülő kiadásának (5th edition of the Global Inventory of National and Regional Qualifications Framework) megállapításait és fő üzeneteit, amely a Cedefop, az UNESCO, az ETF és az UNESCO Egész életen át tartó tanulásért felelős intézetének közös munkája.

Loukas Zahilas, a Cedefop szakképzésért és képesítésekért felelős szervezeti egységének vezetője, valamint a Cedefop szakértői, Zelda Azzara, Iraklis Pliakis, Anastasia Pouliou és Ernesto Villalba-Garcia bemutatták a Nemzeti Képesítési Keretrendszerek országok közötti elemzésének eredményeit, és megvitatták a különböző tematikus területeken – például az előzetes tanulás elismerése, a képesítési rendszerek digitalizálása és a mikrotanúsítványok szerepe a képesítési rendszerekben – bekövetkezett fejleményeket.

A jegyzék célja a képesítési keretrendszerek globális tendenciáinak feltérképezése és elemzése, az országok és régiók közötti szorosabb együttműködés lehetővé tétele, valamint a képesítések átláthatóságának, összehasonlíthatóságának és hordozhatóságának fokozása világszerte.

A webinárium teljes anyaga itt látható.