Európai lehetőségek – Tanulás és munka webinárium

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a Euroguidance projekt keretében webináriumot szervez a pályaorientációs, pályatanácsadó szakemberek tájékoztatására és támogatására. A rendezvény során azokat az Európai Unió által támogatott eszközöket kívánjuk bemutatni, amelyek segítik a tagországok közötti mobilitást mind a tanulás, mind a munka terén.

A webináriumot a társhálózataink támogatásával szervezzük, a Tempus Közalapítványban működő Europass Központtal, az Oktatási Hivatalon belül működő EKKR Nemzeti Koordinációs Ponttal, illetve a Gazdaságfejlesztési Minisztériumon belül működő EURES, azaz az Európai Foglalkoztatási Szolgálat magyarországi szervezetével, továbbá társprojektünkkel az EPALE Nemzeti Támogató Szolgálattal.

Az eseményen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött!

A webinárium programja

A webinárium előadásait 2023. december 7. 10:00 órától tekinthetik meg az EPALE Magyarország YouTube csatornáján. A nagy érdeklődésre való tekintettel, a rögzített előadások az eseményt követően folyamatosan megtekinthetők lesznek.

Európai lehetőségek – Tanulás és munka webinárium

Minden készség értékes!

Minden készség értékes

Minden készség értékes – a nem formális és informális tanulás érvényesítésére vonatkozó európai iránymutatások – 3. kiadás (Valuing all skills – The European guidelines for validating non-formal and informal learning – 3rd edition) címmel a CEDEFOP az Európai Bizottsággal együttműködésben szervezett virtuális találkozót a készségek európai éve alkalmából 2023. október 3-án. A rendezvényen az előadók bemutatták az új iránymutatások legfontosabb jellemzőit, és különböző nézőpontokból ismertették a készségek elismerésével kapcsolatos eddigi tapasztalatokat.

A készségek európai éve a zöld és a digitális átmenetet támogató képzett munkaerő fontosságát helyezi előtérbe. Az állampolgárok megfelelő képzése nem csak a formális oktatás kérdése, hanem döntő mértékben függ a nem formális vagy informális környezetben – például a munkahelyen vagy a szabadidőben – megszerzett készségektől, kompetenciáktól is. Az érvényesítés egy olyan eszköz, amellyel az egyének bizonyítani tudják az ezekben a kontextusokban megszerzett készségeiket. A nem formális és informális tanulás érvényesítése egyrészt megkönnyíti a képesítések megszerzését és a képzéshez való hozzáférést, másrészt a munkaerőpiacra való belépést.

A megnyitó után Aline Jürges (Európai Bizottság) és Ernesto Villalba (Cedefop) előadásukban az új európai iránymutatásokról adtak részletes információt, majd az iránymutatások gyakorlati aspektusairól beszéltek különböző szektorok és stakeholderek képviselői.

A teljes webinárium visszanézhető itt.

A Minden készség értékes – a nem formális és informális tanulás érvényesítésére vonatkozó európai iránymutatások – 3. kiadás című szakmai anyag angol nyelven letölthető itt.

Útjára indult az Európai Tanulási Modell

European Learning Model

Az Európai Bizottság elindította az Európai Tanulási Modell (ELM) programot. Az érdeklődők 2023. május 11-én kaphattak részletes információt a modell struktúrájáról, a folyamatszabályozásról és arról, pontosan kinek és mire jó. Az ELM az első olyan többnyelvű tanulási adatmodell, amely a tudás és készségek adatcseréje terén új lehetőségeket nyit az interoperabilitás és a bizonyítványok elsimerése előtt.

Az Európai Tanulási Modell támogatja az emberek elvárásainak és készségeinek a munkaerő-piaci igényekkel és lehetőségekkel való összehangolását. A képesítések elismerését és a készségek érvényesítését támogató eszközökkel az ELM elősegíti a továbbképzés és az egész életen át tartó tanulás gondolkodásmódját.

Az ELM az Európai Képesítési Keretrendszerről szóló tanácsi ajánlás VI. mellékletében szereplő, „Az EKKR-szintű képesítésekre vonatkozó információk elektronikus közzétételére szolgáló adatmezők elemei” című ajánlás, valamint a mikrotanúsítványokra vonatkozó európai megközelítésről szóló tanácsi ajánlás I. mellékletében szereplő, „A mikrotanúsítványok leírására szolgáló európai szabványok”  című ajánlás kiindulási pontjai alapján készült.

A már működő kezdeményezésekhez kapcsolódva az ELM racionalizálhatja a tanulás leírását más uniós szintű tevékenységeken belül (például a European Blockchain Services Infrastructure, Micro-credentials, Erasmus Without Paper és a European Student Card Initiative). Az egységes adatmodell megteremti az alapot az interoperabilitáshoz és lehetővé teszi a nemzeti kontextusban való használatát és testreszabásának lehetőségeit, egyúttal fontos lépés a Közös Európai Készségadattér (Common European Skills Data Space) kialakítása felé is.

További információ az ELM-ről itt található.

Academia online tanulmányút – A tanácsadás szerepének feltárása az egyének támogatásában, hogy hatékonyan navigálhassanak az élet során végbemenő kulcsfontosságú átmenetekben

Virtual Academia event

A március 23-25 között megrendezett írországi tanulmányút volt az első a 13 Academia látogatás közül, amelyekre 2022 tavaszán került sor Európa-szerte. Írországban úgy döntöttek, hogy virtuális programot kínálnak az érdeklődők részére. Így fenntartható módon biztosították, hogy a legtöbb érdeklődő kapott betekintést a különböző tanácsadói gyakorlatok és megközelítések érdekes skálájába.

Több mint 30 tanácsadó kolléga vett részt, közel 20 európai és Európán kívüli országból – Németország, Spanyolország, Portugália, Franciaország, Belgium, Csehország, Dánia, Svédország, Ukrajna, Málta, Koszovó, USA, Írország (Szíriából), Egyesült Királyság, Észak-Macedónia, Horvátország, Bulgária és Magyarország.

A résztvevők megismerkedhettek azokkal az írországi kezdeményezésekkel is, amelyek célja, hogy támogassák az alulreprezentált csoportokat a középfokú oktatásból a felsőoktatásba való átmenet kezelésében. Emellett diákok is megszólaltak a rendezvényen, így az ő szemszögükből is hallhatók voltak az ír rendszer sajátosságai.

Az Academia projektről itt tájékozódhatunk.

Inklúzió az ifjúságban – az ifjúsági szektor pályázati lehetőségei

Inklúzió a fiatalok oktatásában

A Tempus Közalapítvány információs webináriumot szervezett az Erasmus+ ifjúság és az Európai Szolidaritási Testület pályázati lehetőségeiről, melynek fókuszában a társadalmi befogadás állt.

A rendezvényre online 2022. január 27-én került sor.

2022 az Ifjúság Európai Éve, melynek keretében még több pályázati lehetőség és program várja a fiatalokat. A Tempus Közalapítvány az ifjúsági szektor pályázati lehetőségeit mutatta be az érdeklődő szervezeteknek, intézményeknek és fiataloknak.

Az Erasmus+ és az Európai Szolidaritási Testület keretein belül megvalósuló projektek négy prioritás köré épülnek, melyek közül az egyik a társadalmi befogadás és sokszínűség.

A hátrányos helyzetű fiatalok részvételének előmozdítása kiemelt fókuszba került, így ennek megfelelően történt a pályázati lehetőségek ismertetése is. Olyan célcsoport elérése tehát a cél, akiknek társadalmi befogadásának előmozdítása elengedhetetlen és kevesebb lehetőséggel rendelkeznek.

A Discover EU 2018-ban indult egy alulról jövő kezdeményezés felkarolásával. Eddig 1300 magyarországi fiatal élt a lehetőséggel és nyert pályázata alapján vonatjegyet. A projekt kifejezetten a környezetbarát utazást támogatja, a szállást, belépőket, étkezést a fiataloknak maguknak kell biztosítaniuk.

A Discover EU célja informális tanulási lehetőség nyújtása és elősegítése! Felkészítő információs alkalmak, infokit várja a résztvevőket, továbbá egy olyan Meetup alkalomra jelentkezhetnek be az utazók vagy épp otthon lévő fiatalok, ahol külföldi társaikkal találkozhatnak és kapcsolatokat építhetnek. Az EU prioritásainak megfelelően külön lesz digitális, kulturális és zöld útvonal, ahol utóbbinak például Nyíregyháza is egy állomását képezi.

A KLR fiatalok bevonására olyan szervezetek pályázatait várják, akiknek kifejezetten célcsoportjuk. A programban olyan fiatal tud részt venni, aki rendelkezik magyar lakcímmel és az utazás időpontjában 18 éves. A szervezet a nyújtott támogatásért vállalja ezen fiatalok elérését, bevonását, segítését mind a tanulási folyamatban, mind az útjának megszervezésében.

Részletes tájékozódásért érdemes ellátogatni az európai Ifjúsági Portálra, illetve az Erasmus+ weboldalra.

Az elhangzott előadások letölthetők a program honlapjáról.

Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás

Ez év január 13-15. között (10:00 – 17:00) kerül megrendezésre az Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás. A 2022-es évben a rendezvény visszatér a Hungexpo területére.

A Euroguidance projekt keretében a TK 14-es standon várjuk az érdeklődő diákokat, szülőket, pedagógusokat és szakembereket.

A kiállítás lehetőséget biztosít arra, hogy a látogatók egy helyen értesülhessenek a hazai szakmai újításokról, módszerekről, és a különböző előadások keretein belül pedig tájékozódhatnak a magyar oktatás jövőjéről. A kiállítók képviselőivel beszélgetve alkalom nyílik a specifikus információk beszerzésére.

Regisztráció: https://www.educatioexpo.hu/regisztracio

Új, gyakorlatorientált könyv jelent meg pályatanácsadók számára!

Új, gyakorlatorientált könyv jelent meg pályatanácsadók számára!

Az ingyenesen elérhető, angol nyelvű kiadvány az iskolákban és egyéb intézményekben dolgozó, fiatalokkal foglalkozó tanácsadóknak szól.

„Úgy döntöttük, hogy ebben a könyvben a pályatanácsadói szerepet a kapcsolatok felől – önmagunkhoz, a közösségünkhöz és magához a világhoz kapcsolódóan – közelítjük meg. Elemezzük ezen kapcsolódásoknak a munkánkra gyakorolt hatását, és megvizsgáljuk azokat a témákat és kihívásokat, amelyekkel számolhatunk ezeken a területeken.”

Create Europe in…a hálózatok hálózatosodása

create Europe in

Mivel a Europe Direct központok új generációja 2021 májusáig jön létre, a jelenlegi és a jövőbeli központoknak el kell látniuk a célterületükön az EU-val kapcsolatos egyéb hálózatok koordinálásával és hálózatba szervezésével kapcsolatos feladataikat. Az Európai Bizottság Kommunikációs Főigazgatósága a jó gyakorlatok feltérképezése érdekében megbízást adott egy olyan program elindítására, amelynek célja, hogy kísérleti jelleggel megvizsgálja, hogyan nézhet ki egy ilyen hálózatépítő együttműködés Európa különböző régióiban.

A kísérleti program célja, hogy elősegítse a kiválasztott 8 régió európai hálózatai közötti megbeszéléseket, 2021 március végéig pedig minden régió helyi együttműködési megállapodásokat köt saját felépített hálózatával.

A hálózatépítő workshopok a következő célterületeken kerülnek megrendezésre: Ausztria (Burgenland, Niederösterreich, Wien), Franciaország (Auvergne-Rhône-Alpes), Magyarország (Dunántúl), Olaszország (Piemonte), Lengyelország (Dolnośląskie, Opolskie, Śląskie), Portugália (Centro, Norte), Spanyolország (Castilla y León) és Svédország (Skåne).

A projekt során a résztvevő hálózatok lehetőséget kapnak arra, hogy megismerjék egymást, megvitassák, átgondolják feladataikat és új együttműködési módokat fogalmazzanak meg.

Hivatalunkat az Európai Bizottság Kommunikációs Igazgatósága kereste meg a támogatási lehetőséggel.

Az új kezdeményezés keretében regionális tesztprojekteket szerveznek Európa-szerte, többek között Magyarországon is, Zala, Vas, Győr-Moson-Sopron, Fejér es Veszprém megyékben, bevonva egyes budapesti, országos hatáskörű hálózatokat is. A kísérleti programban az EU-s hálózatoknak – pl. Enterprise Europe Network, EURAXESS, Erasmus +, Eurodesk, Europe Direct hálózatok stb. – a kiválasztott régióban jelen levő, vagy ott tevekénységet kifejtő tagjai részére lehetőséget kínálnak, hogy szorosabb együttműködést alakíthassanak ki, a régióban élő állampolgárok hatékonyabb elérése érdekében.

Összesen hat alkalommal szerveződik online, moderált, tematizált foglalkozás, ahol a többi hálózattal együtt dolgozhatnak ki konkrét, hatékony együttműködési kereteit.

A felsorolt megyékben elhelyezkedő Europe Direct Tájékoztató Központok segítik majd a projekt helyi koordinációját.

A kísérleti program összefoglalása itt olvasható.

A projekt zárórendezvényére 2021. június 8-án online került sor.