Civil szervezetek pályaorientációs gyakorlata és fejlesztései

civil szervezetek a pályaorientációban

A Magyar Pedagógiai Társaság Pályaorientációs Szakosztálya tematikus webinárium sorozatuk első eseményeként 2022.október 26-án, három, gimnazistákkal foglalkozó szervezet mutatkozott be. Fazakas Ida az Érted Agria Alapítvány, Kiss Gergely a Miénk a Pálya Alapítvány, illetve Lendvai Viktor és Kálmánchey Rita a HiSchool Alapítvány tevékenységeit mutatták be, webináriumot Pálvölgyi Lajos vezette és moderálta.

Elsőként Dr. Fazakas Ida mutatta be az Érted Agria Alapítvány pályaorientációs tevékenységeit, amelyeknek célcsoportja a gimnazista korosztály. Az alapítvány egy olyan együttműködési formát alakított ki, amely során csoportos tanácsadást tartottak gimnáziumi tanulóknak iskolai keretek között. Előadásában bemutatta azokat a konkrét csoportfoglalkozási kereteket, illetve tematikai elemeket, amelyeket a foglalkozások során megvalósítottak. Konklúzióként elmondta, hogy iskolai keretek között működtethető a csoportos tanácsadás strukturált csoportfoglalkozás, mint módszer, ehhez pedig jó keret az alapítványi „szabadság”, amely alkalmazkodni képes az egyes csoportok sokféleségéhez, elvárásaihoz, igényeihez.

A második előadó Kiss Gergely volt, a Miénk a Pálya Alapítvány szakmai vezetője, aki bemutatta az alapítvány tevékenységeit, majd egy pilot pályaorientációs programjukat, amelyet egy budapesti gimnáziumban folytattak. Bemutatta azt a tantervbe illesztett féléves pályaorientációs programot, amely önismereti, pályaismereti foglalkozásokat, valamint projektmunkát és pályaorientációs témahetet, végül tudásfeldolgozó workshopot és hatásmérést is tartalmazott. Az előadó kitért a diákok visszajelzéseire, hangsúlyozva, hogy a tapasztalatokat beépítik a programjaik során. Az előadás során kitért az egyes programelem részletes kifejtésére, hogy milyen céllal és tartalommal látták el ezeket. A pilot program ez évben díjazottja lett a Euroguidance Pályatanácsadói Díjnak.

Végül Kálmánchey Rita és Lendvai Viktor a HiSchool Alapítvány munkájáról számolt be. A HiSchool egy önkéntesekből álló szakmai szervezet, amelynek célja olyan tudásmegosztáson alapuló közösséget létrehozása, amelyen keresztül a diákok elérik a személyes fejlődésükhöz szükséges támogatást. Mivel jelenleg kiemelt cél, hogy minél több szakembert vonjanak be a munkájukba, így részletesen bemutatták azokat a területeket és tevékenységeket, ahol a közösségépítés zajlik.

A webinárium teljesen anyaga visszanézhető itt.

Euroguidance webinárium: tanácsadás speciális igényűek részére (Career guidance/counselling for people with disabilities)

Euroguidance webinárium: Tanácsadás speciális igényűek számára

Tanácsadás sajátos nevelési igényűek részére címmel szervezett webináriumot a Euroguidance hálózat Észak- Macedón tagja 2022. október 13-án. A rendezvény apropója az Erasmus-napok (Erasmus Days) rendezvénysorozat. A webinárium angol nyelven került megrendezésre.

Az Észak- Macedón Foglalkoztatási Szolgálatának tanácsadója Simona Joveska bemutatta, hogy alakították át a bitolai épületüket, ahhoz, hogy a testi fogyatékkal élők is könnyen hozzájussanak a Foglalkoztatási Szolgálat tanácsadási szolgáltatásaihoz.

Hüseyin TaŞdeler a török Euroguidance Központ képviseletében olyan foglalkoztatáshoz kapcsolódó török jógyakorlatokat mutatott be, amely személyre szabottan nyújt támogatást a speciális igényűek részére.

Joanna Kinberger az osztrák Equalizent képzési és tanácsadó cég képviseletében a Munkához való hozzáférés mindenki számára (Accessibel Work 4 All) elnevezésű projektről tartott beszámolót. Az Equalizent különböző képzéseken és tanácsadási szolgáltatásokon keresztül támogatja a siket és nagyothalló, valamint más fogyatékossággal élő embereket abban, hogy munkát találjanak.

Végül Papdi Erika a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Mándy Iván Szakiskola képviseletében számolt be az szakiskolai jógyakorlatokról Esélyt adunk a speciális nevelési igényű tanulóknak című előadásában. A beszámoló magyar nyelvű verziója itt olvasható.

A teljes rendezvény megtekinthető a YouTube csatornán.

Magyarországi jógyakorlatok a pályatanácsadás terén – Euroguidance Pályatanácsadói Díjátadó és konferencia 2022

2022. október 4-én Budapesten, negyedik alkalommal került megrendezésre a Euroguidance Pályatanácsadói Díjátadó és konferencia.

A Euroguidance Hálózat 30 éve működik az európai tagországok részvételével. A Hálózat olyan nemzetközi információs központokból áll, amelynek elsődleges célcsoportja az oktatás vagy a foglalkoztatás területén dolgozó, az életpálya tanácsadásban érdekelt tanácsadók, szakemberek, szakpolitikusok. A Euroguidance Központok fő tevékenységi körei a pályatanácsadás európai dimenziójának a bővítése a hazai és a nemzetközi jó gyakorlatok terjesztésével, a tanácsadók támogatása innovatív eszközökkel, valamint az egész életen át tartó tanulás céljának megfelelően minőségi információ szolgáltatása uniós mobilitási lehetőségekről.

Magyarországon több mint 20 éves múltra tekint vissza a szakmai munka, 2015 óta pedig a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal látja el a Euroguidance Központ feladatait.

2022-ben negyedik alkalommal került meghirdetésre a Pályatanácsadói díj a fiatalokat és a felnőtteket célzó külön kategóriákban. A felhívásra országosan 33 pályázat érkezett a tanácsadói szektor minden részéből.

A rendezvényen dr. Magyar Zita, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal elnöke köszöntötte a résztvevőket. Beszédében hangsúlyozta, hogy az életpálya-tanácsadás területén aktív szereplőkre jelenleg minden eddiginél nehezebb feladat hárul. Abban kell segíteniük a fiatalokat, hogy megtanulják megtervezni a pályájukat, célok mentén gondolkodni, hogy lássák a továbbtanulással kapcsolatos döntéseik hosszútávú eredményeit, az abban rejlő lehetőségeket, illetve alkalmazkodni tudjanak a folyamatos változásokhoz, elsajátítsák információszerzés és a döntéshozatal képességét.

Az IKK Zrt.-ben működő ReferNet Hálózat képviseletében Leiner Veronika az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (European Centre for the Development of Vocational Training, Cedefop) munkaerőpiaci előrejelző-rendszert támogató eszközről tartott előadást. A Skills Ovate az európai online munkaerő-piaci analízis olyan eszköztára, ahol ágazatonként/szakmánként böngészhető az elvárt készségek európai uniós és tagországi szinten.

GINOP-6.2.4-VEKOP-16-2017-00001 „A 21. századi szakképzés és felnőttképzés minőségének, valamint tartalmának fejlesztése” projekt keretében lezajlott „Pályaválasztási döntés szempontjai a szakképzésben tanuló 9. évfolyamos diákok körében” című kérdőíves lekérdezés értékeléséről és tapasztalatairól Hámori Éva Judit mérés-értékelési szakértő tartott tájékoztatót. Az egész országot lefedő kutatás több mint 40. 000 fő tanuló részvételével friss képet ad arról, hogyan jutnak információhoz a pályaválasztás előtt állók, milyen támogatást igényelnek, milyen tényezők befolyásolják a pályaválasztási döntéseket, és ezek mennyire reálisak. A kérdőíves lekérdezés kitért arra is, hogy mennyire elégedett a tanulók a választásukkal, illetve milyen jövőképpel rendelkeznek. A lekérdezés eredményei összességében pozitív képet mutatnak, és megerősítik a pályaválasztást támogató tanácsadás kiemelt szerepét.

Vedovatti Anildo, a Euroguidance Magyarország Központ képviseletében rövid tájékoztatót nyújtott a Központ hazai feladatairól, támogató eszköztáráról, és lehetőségeiről.

A plenáris előadások után sor került az ünnepélyes díjátadóra, ahol a Euroguidance a Fiatalokért kategóriában, illetve a Euroguidance a Felnőttekért kategóriában vehettek át értékes ajándékutalványokat és elismerő okleveleket a nyertes pályázók. A két kategórián kívül 8 pályázó az elismerő oklevélen kívül különdíjban részesült, nyereményként pedig egy fejlesztő kártya- és társasjáték csomaggal támogatta őket a Euroguidance Központ.

A díjátadó után a két kategóriai nyertesei és a különdíjban részesült pályázatok 2-2 párhuzamos szekcióban mutatták be jógyakorlataikat. A pályázatok anyagaiból kiadvány is készül, amely elektronikusan és papíralapon is elérhető lesz az érdeklődők számára.

Az idei pályázatok jól mutatták a pályatanácsadók munkájának egyre erősödő szerepét és az elmúlt 2 év időszakának változásait. Mind az egyéni, mind a szervezeti gyakorlatok az önismeretre, önfejlesztésre alapozó komplex, többoldalú rendszerek kiépítését célozzák. A következő pályázat meghirdetésére 2024-ben kerül sor.

Az elhangzott előadások itt olvashatók:

Szakmai készségek fejlesztése, munkaerőpiaci esélyek növelése

Leiner Veronika, projektmenedzser, ReferNet Hálózat, IKK Zrt.

 

Pályaválasztási döntés szempontjai a szakképzésben tanuló 9. évfolyamos diákok körében – kérdőíves lekérdezés értékelése

Hámori Éva Judit, szakmai munkatárs, GINOP-6.2.4, NSZFH

 

30 év a Euroguidance hálózatban

Vedovatti Anildo, projektmenedzser, NSZFH

 

I. helyezett a Euroguidance a Fiatalokért kategóriában

Mi legyek, ha nagy leszek? Innovatív lehetőségek a pályaorientációban

Veresné Kalcsó Krisztina és Federics Ibolya

 

II. helyezett a Euroguidance a Fiatalokért kategóriában

Miénk a Pálya pilot program a józsefvárosi Szent Benedek Középiskolában

Miénk a Pálya Alapítvány

 

III. helyezett a Euroguidance a Fiatalokért kategóriában

Pályaorientációs adventi naptár

Székesfehérvári SZC Széchenyi István Műszaki Technikum

 

I. helyezett a Euroguidance a Felnőttekért kategóriában

Szakmák próbaútján

Kispest Biztonságáért Közösségi Jóléti Egyesület

 

II. helyezett a Euroguidance a Felnőttekért kategóriában

Pályaváltó Program – Mert sosem késő váltani

Konnekt Egyesület

 

III. helyezett a Euroguidance a Felnőttekért kategóriában

Pályaorientációs szolgáltatások bővítése a Békés Megyei Kormányhivatalban

Békés Megyei Kormányhivatal – Foglalkoztatási Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály

 

Pályaorientációt támogató társasjáték különdíj

Kezedben a siker kulcsa!

Sopron Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara

 

Motivációs különdíj

Pályaorientációs élményórák Vác szívében

Váci Szakképzési Centrum

 

Önkéntesekből szerveződő pályázatért járó különdíj

Pályaorientáció képernyőn keresztül – adaptáció és újragondolás

Középiskolások Szabadegyeteme Egyesület

 

Innovatív egyéni támogató eszköz különdíj

Lap-book, mint a pályaorientációban használható eszköz

Palástiné Kozma Katalin

 

Komplex intézményi támogató eszköz különdíj

Pályára állítva – pályaszocializáció újragondolva a Kecskeméti Szakképzési Centrumban

Kecskeméti Szakképzési Centrum

 

Interaktív és multimédiás támogató eszköz különdíj

Pályaorientáció – másképp

Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara